Menu

None

Op zoek naar hoop voor de wereld

Opnieuw is een boek van de populaire theoloog Halík naar het Nederlands vertaald. In Niet zonder hoop stelt de Tsjechische priester de hoop centraal. De hoop is volgens Halík een lichtstraal uit de toekomst die het heden in een ander daglicht stelt. De hoop laat bijvoorbeeld zien dat de religieuze crisis een kans is.

Over Niet zonder hoop

Halík beschrijft verschillende vormen van hoop en laat zien wat zij ons kan bieden, bijvoorbeeld wanneer we in het leven stuiten op existentiële vragen of ingrijpende ervaringen. Halík weet als geen ander moderne zinzoekers aan te spreken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er inmiddels 30.000 boeken van Halík in Nederland zijn verkocht.

Tomáš Halík over zijn nieuwe boek

niet zonder hoop tomas halik

‘De crisis die het traditionele christendom in de laatmoderne tijd heeft ondergaan – en die een sterke echo vindt in de ‘crisis van de kerk’ en de persoonlijke ‘geloofscrisis’ van vandaag – betekent (zoals elke crisis) tegelijkertijd een grote kans: het authentieke christendom sterft, staat weer op uit de doden en keert, net als de verrezen Christus, niet terug naar zijn van vroeger bekende vorm, maar presenteert zich in deze wereld als een ‘vreemde’ – zoals we dit lezen in de paasverhalen van het evangelie – een ‘vreemde’ die zijn identiteit bewijst door zijn wonden en daarmee de wonden van zijn discipelen geneest.

Deze ervaring van het geloof – over de andere aspecten ervan schreef ik in mijn vorige boeken – introduceer ik in dit boek als een manier van zoeken naar de ‘verloren sleutel van de hoop’, als een manier om in deze tijd van de ‘schemering van zekerheden’ en op de ruïnes van het optimisme de hoop te vinden die het christendom (misschien) aan de wereld van vandaag kan aanbieden.’

Over de auteur

Tomáš Halík (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. Hij was onder andere de vertrouweling en raadsman van president Havel, de Tsjechische aartsbisschop Tomášek en Johannes Paulus II.

Eerder verschenen Geduld met God (2014) en De nacht van de biechtvader (2016) en Ik wil dat jij bent (2017) en Raak de wonden aan (2018).

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken