Menu

None

Raken mensen met dementie God kwijt?

CIP is een platform dat christelijk is ingesteld. Het biedt nieuws, video’s, interviews en achtergronden op christelijk gebied. Lees hier het tweede interview met Tim van Iersel, auteur van Godvergeten.

‘Dementiedominee’ ziet kerk groeien: “Mensen met dementie vinden bij God houvast in chaotische wereld”

Dementie is een ondergesneeuwd probleem waar toch behoorlijk veel mensen mee te maken krijgen. Ook christenen ontkomen er lang niet altijd aan. Dementie kan zorgen voor ontzettend veel verwarring en onrust. Mensen herkennen soms zelfs hun dierbaren niet meer en raken alle vastigheid kwijt. Maar raken mensen dan eigenlijk ook God kwijt? “Soms wel”, reageert dementiedominee en geestelijk verzorger Tim van Iersel.

“Maar mijn ervaring is toch dat mensen vaker God juist terugvinden. Natuurlijk krijg ik ook wel eens te maken met mensen die niets meer met God te maken willen hebben. Maar dat is echt een minderheid. Het overgrote deel vindt God juist terug. Dat komt deels natuurlijk omdat ze met het geloof opgevoed zijn en omdat dementie je terugbrengt naar de jonge jaren van je leven. Maar ik vind het te makkelijk om het alleen daaraan toe te schrijven. Ik zie het namelijk ook gebeuren dat mensen er echt houvast en hoop uithalen. Juist in een situatie als dementie vinden ze God als hun houvast in de chaotische wereld waar ze in beland zijn.”

De geestelijk verzorger ziet in zijn werk letterlijk dat mensen met dementie vaak juist bij God uitkomen. “In twee van de huizen waar ik werk, doen we gezamenlijk vieringen en dat past inmiddels bijna niet meer in de zaal. Ik zeg ook wel eens voor de grap dat we de enige kerk in Nederland zijn die groeit. Dat illustreert wel hoe het gaat.”

Toch kan dementie ook een struikelblok vormen voor mensen. Zo kwam Tim in aanraking met een vrouw die aan de ene kant heel erg op God vertrouwde maar door haar jeugd ook angstbeelden van God had en bang was. “Mensen groeien met een bepaald beeld van God op en dat komt bij dementie vaak terug. Dat is overigens ook wel weer een minderheid. Deze vrouw was echt met een oordelende en straffende God opgegroeid waarbij je het als mens nooit goed kan doen. Er waren ook wel wat dingen gebeurd in haar leven zoals een scheiding. Dat kwam allemaal bij elkaar in haar laatste levensfase waardoor ze zichzelf niet waardig achtte voor God. Hoe dichterbij het sterven kwam, hoe banger ze werd. Dat vond ik heel lastig omdat ik echt geprobeerd heb met Bijbelteksten en liederen de genade van God te verkondigen. Dan kwam ik eventjes binnen en vervolgens kwam het toch weer terug. Ik geloof echt in een liefdevolle God die genadig is en dan is het best lastig om hier mee om te gaan.”Godvergeten

Tim van Iersel - Godvergeten

In Godvergeten biedt Tim van Iersel handreikingen en bemoediging in het omgaan met dementie en God. Dementie brengt je bij de kern van je geloof. Juist omdat je met dementie zo afhankelijk en kwetsbaar bent, juist omdat je cognitieve capaciteiten achteruitgaan, kom je onherroepelijk voor de kernvragen van je leven te staan. Daarom spreekt dit boek over dementie én over God, aan de hand van thema’s die daarbij belangrijk zijn. Het gaat over de vraag naar waarom (waarom overkomt mij dit?), over loslaten, jezelf vergeten en vergeten worden, muziek en vooruitzien.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken