Menu

None

Recensie 'De Samoerai'

De Samoerai – Shusaku Endo

Nikolaas Sintobin SJ is een Vlaamse jezuïet en internetpastor. Hij heeft een recensie geschreven over het boek ‘De Samoerai’ van Shusaku Endo. Wij danken hem dat wij dit artikel mogen plaatsen op Theoblogie.

Het kruis intrigeert en stoot af in De Samoerai van Shusaku Endo

Wat is nu eigenlijk de kern van het christelijk geloof?
Die vraag onderzoekt Shusaku Endo in De Samoerai, een ongemeen spannende zedenschets.

Kun je christen én Japanner zijn? Het is de vraag die als een rode draad geweven is door het indrukwekkende oeuvre van de Japanse schrijver Shusaku Endo. Niet als een academische onderzoeksvraag, maar als een persoonlijk, existentieel drama. Het grote publiek kreeg in 2016 de kans om deze auteur te leren kennen via de verfilming van zijn boek Silence, door Martin Scorsese. Stilte wordt beschouwd als het absolute meesterwerk van Endo. De Samoerai doet er niet voor onder. Het boek werd onlangs opnieuw uitgegeven.

Blootstellen aan het verwerpelijke christendom

Het verhaal speelt zich af in het begin van de zeventiende eeuw. In Japan is de christenvervolging zich aan het veralgemenen. Toch stuurt een machtige plaatselijke edelman enkele eenvoudige baronnen, waaronder de Samoerai, als ambassadeurs naar de christelijke wereld. Meer in het bijzonder naar Mexico en vervolgens naar Spanje en Rome. Hij hoopt om internationale handelscontacten te kunnen leggen en daardoor een nieuwe havenstad te kunnen ontwikkelen.

 “De wereld blijkt oneindig veel groter dan de geïsoleerde Japanse samenleving”


Deze commerciële ambities verklaren waarom hij het risico neemt enkele onderdanen bloot te stellen aan dat vreemde en eigenlijk verwerpelijke christendom. En waarom hij de franciscaan Pedro Velasco als officiële tolk meestuurt. Deze vurige missionaris stelt alles in het werk om de baronnen en hun reisgezelschap te bekeren tot het christendom. Daarvoor heeft hij veel tijd. De Japanse delegatie reist jaren over land en over zee. Zij ontdekken dat de wereld oneindig veel groter is dan de geïsoleerde Japanse samenleving. Door de grote afstanden kunnen zij geen contact hebben met hun Japanse opdrachtgevers en blijven ze niet op de hoogte van de politieke evolutie in hun thuisland. Niettegenstaande hun bijna schokkende loyauteit zullen zij daar uiteindelijk de prijs moeten voor betalen.

   

N.a.v. De samoerai / Shusaku Endo / Uitgeverij Kok / als paperback en als e-book

    

    

Misschien vind u ook het volgende boek van Shusaku Endo interessant:

'Jezus' van Shusaku Endo
Jezus – Shusaku Endo

   

Jezus – Het verhaal van een leven
Shusaku Endo

Gebaseerd op een nauwkeurige lezing van de vier evangeliën en met de sensibiliteit van de romanschrijver vertelt Endo het leven van Jezus, vanaf het moment dat hij vanuit Nazareth op weg gaat naar zijn leermeester Johannes de Doper tot de laatste woorden die hij roept aan het kruis. 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden