Menu

None

Recensie Vrijspraak voor losers

Ds. Wielie Elhorst studeerde aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Hij is predikant PKN in Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten. Hij schreef de volgende recensie over het boek Vrijspraak voor losers.

Ds. Nadia Bolz-Weber, Luthers voorganger van een kleine kerkelijke gemeente in Denver (Amerika), is een dominee naar mijn hart.

Een heel boek lang verbindt ze de concrete gebeurtenissen uit die van haar eigen leven en die van haar gemeenteleden en anderen aan de grote woorden van het christelijk geloof, de Bijbelse verhalen en de liturgie. Wie denkt dat ze daarbij vooral wil beschrijven wat je als christen zou moeten onderschrijven of hoe je je als christen zou moeten gedragen, komt deerlijk bedrogen uit.

Het leven is vooral modderig en kwetsbaar, een gezeur en een gesleep, vol gedoe en met het risico een hoop gekke, vreemde en onaangepaste mensen te ontmoeten. Anders dan wij geneigd zijn te denken, zegt Bolz-Weber, zou juist de acceptatie van alle drek en de ontmoeting met drekkige mensen nu wel eens de toegang kunnen zijn van een goed, of liever: genadig begrip van wat God (in Jezus) voor mensen in kan houden. Bolz-Weber gaat daarbij ook zichzelf niet uit de weg.

De dominee vertelt frank en vrij over haar eigen verleden van verslaving en neurose en over de neurotische trekjes die ze nooit is kwijtgeraakt. Ze durft te bekennen dat ze lang niet altijd van mensen houdt en zeker niet voldoet aan het ideaalbeeld van de dominee. Een sticker van Trouw op de voorkant van mijn exemplaar van het boek beweert het, maar het is ook echt zo: het boek is een verademing.

Grof gebekt en met een hoop humor presenteert Bolz-Weber een christelijke traditie die geen handtekening wil onder een set overtuigingen en ook niet een bepaalde levensstijl, maar eentje die vrijspraak wil zijn voor ieder mens, die net zo goed zondaar als heilige kan zijn. Hier en daar psychologiseert Bolz-Weber misschien wat te veel en is ze wellicht wat wollig, en het blijkt ook lastig haar stijl goed te vertalen soms, maar het boek leest als de bliksem, met hier een schaterlach en daar een dikke traan.

Voor iedereen die nog eens of voor het eerst wil ervaren hoe stoffelijk het christelijk geloof is, hoe lichamelijk, hoe dichtbij, hoe op de huid, hoe modderig, beveel ik dit boek van harte aan. Collega’s die zichzelf te serieus nemen (zo eentje ben ik er), moeten het zeker ook lezen.

ds. Wielie Elhorst
(Protestantse Kerk)


Vrijspraak voor losers

Vrijspraak voor losers - Nadia Bolz-Weber

In Vrijspraak voor losers houdt Nadia Bolz-Weber een vlammend pleidooi voor religieuze vrijheid. In een eerlijke, verhalende stijl vertelt zij over haar werk als pastor. Zij ontdekt dat God zich laat vinden in alle mensen. Keer op keer ontmoet ze God in mensen die het minst geschikt lijken: een agnost, een travestiet of een criminele bisschop. Door deze onheilige heiligen te ontmoeten, leert ze wat genade is. Dit boek laat zien wat er gebeurt als gewone mensen brood en wijn delen, de Bijbel lezen en elkaar hun levensverhalen vertellen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken