Menu

None

Symposium ‘Godvergeten – waardevol leven met dementie’

Dementie lijkt soms een godvergeten situatie: je vergeet jezelf en je wordt vergeten. Dementie gaat daardoor over de kernvragen van ons leven: wie ben ik nog? Wat is van waarde? Hoe kijkt de maatschappij hiernaar? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium ‘Godvergeten: waardevol leven met dementie’.

Deze vragen komen tijdens het symposium vanuit diverse gezichtspunten aan bod. Wie kan hierover beter aan het woord komen dan iemand met dementie zelf. Deze persoon zal ingaan op de vragen naar de waarde van leven met dementie vanuit het perspectief als ervaringsdeskundige. Daarnaast zal dementiedominee en ethicus Tim van Iersel dat doen vanuit theologisch en zingevingsoogpunt. Prof. dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie, laat ook haar licht schijnen over hoe mensen met dementie hierin psychosociaal begeleid kunnen worden.
‘Mijn droom is een wereld zonder alzheimer,’ stelt prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam. Hij vertelt wat we vanuit medisch perspectief kunnen verwachten van het waardevol leven met, of wellicht wel ooit zonder, dementie.

God vergeten Tim van IerselPraktische informatie

Het symposium vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Tim van Iersel, Godvergeten. Gedachten over geloof en dementie, waarbij het eerste exemplaar tijdens het symposium wordt uitgereikt.
Datum: vrijdag 22 maart 2019, 13.30-16.30 uur.
Plaats: VU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, zaal 2A-00.
Doelgroep: iedere belangstellende.
Kosten: € 15,00 per persoon, inclusief consumpties.

Voor aanmelden en ticket:

Bestel ticket hier


Uitgeverij KokBoekencentrum   WoonZorgcentra Haaglanden

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken