Menu

None

Tegels & Screensavers, een vernieuwende kennismaking met geloven

Tegels & Screensavers is het derde deel in de Basiscursus Geloven van Peter Hendriks en nu precies een jaar op de markt. Wat onderscheidt dit boekje van de vorige twee delen? Dominee Hendriks legt het uit.
“In de Basiscursus Geloven wil ik mensen (opnieuw) kennis laten maken met geloven. In het eerste deel Ontmoetingen met God doe ik dit aan de hand van bijbelverhalen. Ik ben dus niet op een leerstellige manier bezig, maar ik probeer om mensen te laten nadenken over vragen zoals ‘wat doet het bijbelverhaal met me’ en ‘wat roepen deze verhalen op in mijn leven’. De uitgebreide inleidingen in het boek (met enkele mooie filmpjes op een DVD!) bieden het uitgangspunt voor de gesprekken. Het tweede deel in de cursus, Toppers van geloven, is eigenlijk op dezelfde manier opgebouwd, maar speciaal geschreven voor jongeren. De inleidingen zijn vervangen door andere werkvormen, bijvoorbeeld een ganzenbord over het leven van Abraham en Sarah.
Het verschil tussen de eerste twee delen van de Basiscursus en het derde deel is de manier van aanpak. In Tegels & Screensavers start ik niet met de bijbelverhalen, maar ik begin bij de leefwereld van de mensen. De inzet is: mensen zien een geloofstekst, die dicht bij een bijbeltekst komt, waarop ze direct moeten reageren. Weer is de emotie belangrijk: wat doet het met je, wat spreekt je aan. Doordat er meteen gereageerd wordt, heeft het gesprek direct de nodige diepgang.
In de handleiding zijn 53 kaarten met daarop een spreuk gevoegd (tegelteksten en screensaverteksten). Het is de bedoeling dat deze kaarten omgekeerd op tafel liggen en dat iedereen om de beurt een kaart pakt en op de spreuk reageert. Aan elke spreuk is een bijbeltekst en een klein stukje uitleg gekoppeld. De spreuken kunnen worden opgedeeld in zeven thema’s, maar zijn ook heel goed los van elkaar te gebruiken.
De gespreksleider dient vervolgens het gesprek over de spreuken op de kaarten in goede banen te leiden. Omdat zijn of haar rol cruciaal is, worden hiervoor enkele speciale aanwijzingen gegeven.
Het geloof stimuleren, dat wil ik bereiken met dit boekje. Geloven betekent veel voor mensen, daarom moeten ze de kans krijgen om daar in aanraking mee te komen. Dat geldt zowel voor christelijke als niet-christelijke mensen. Binnen de kerk worden de gemeenteleden zich aan de hand van dit boekje weer bewust van hun eigen kijk op geloven: waar sta ik nu eigenlijk?  Ik kies daarbij bewust de weg van het wederzijds gesprek en niet die van de eenzijdige kennisoverdracht, zoals je die soms ziet in de catechese. Juist de ontmoeting met de ander, het onder woorden brengen van wat jij gelooft en het luisteren naar de ander kan het geloof doen opgloeien. Dat maak ik gewoon bijna iedere week mee in onze gemeente. Ik zou daarom willen dat er in veel meer gemeentes deze ontmoetingen en gesprekken plaatsvinden, ook met niet-gemeenteleden. Daarom heb ik deze cursus uiteindelijk uitgebracht.
Ik gun ieder mens het geloof. Het biedt houvast en perspectief, een grond onder de voeten, nabijheid en troost! Tegels & Screensavers kan hierin op een verrassende wijze van dienst zijn.”

Peter Hendriks is predikant van de protestantse gemeente Hengelo en heeft er jarenlang ervaring met het geloofsgesprek, zowel met volwassenen als met jongeren. Voor diensten met jongeren ontwikkelde hij een model dat beschreven wordt in Het Hemels Gelag, vernieuwend vieren tot op de bodem.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken