Menu

None

Toespraak Gedachten over mijn levenseinde

Op 21 maart 2019 werd er een boekpresentatie gehouden van het nieuwe boek Denkend aan de dood kom ik tot leven van Piet Schelling. Hierbij heeft Nico de Waal namens uitgeverij KokBoekencentrum een toespraak gehouden. Nico de Waal is uitgeefdirecteur bij KokBoekencentrum, de uitgeverij die Denkend aan de dood uitgeeft. Nico de Waal gaf de volgende toespraak:

Meneer de voorzitter,
Dames en heren,
Beste Piet,

De aanbieding aan de auteur komt aan het einde van een programma dat al voldoende helder maakt waarover het boek gaat.

Over overlijden.
De auteur (bijna 73!) geeft in het voorwoord aan dat het schrijven van dit boek hem veel gedaan heeft. Het onderwerp maakt daarbij dus niet alleen de auteur kwetsbaar maar ook de lezers van dit boek.

Het is  persoonlijk, maar vooral levensecht én van belang. Er zijn biografische noties van de auteur, maar het is geen biografie. Het gaat de auteur om de lezer, om u en mij. Zoveel afstand weet de auteur op te brengen (toch ook wel weer een ervaren schrijver) dat je geïnformeerd wordt, dat je aan het denken wordt gezet en dat je gaat beseffen dat het beter is om, net als hij van te voren het toekomstige overlijden te overdenken, er door heen te denken, beter dan het te negeren. Maar het vraagt enige moed om dat dan ook te doen.

Dat voel ik zelf ook zo, het komt dichtbij bij de lezing van het boek. Ik heb mij afgevraagd: is het misschien toch vooral de pastor (als emeritus ben je immers nog steeds predikant!) die het boek geschreven heeft? Wie anders komt er op het idee om dit thema uit te werken?  

Hoewel jij, Piet, van vele markten thuis bent, is predikant  tenslotte ook iets van zijn, van duren. Zeker als attitude. Nu wil de auteur ons niet zo zeer als pastor aanspreken. Hij benadrukt steeds het persoonlijke karakter van wat hij opschrijft, afweegt en vindt. Inhoudelijk kunnen en mogen de opvattingen verschillen van de auteur, hij wil je als lezer, vooral meenemen in je eigen bewustwordingsproces. De kernboodschap is vooral dat hij ons wijst op iets dat we nogal eens verdringen. En dat verdringen is verlies. Ik heb het boek gelezen en hij heeft ook mij geraakt: het is beslist in je belang om dat sterven, de dood, tijdig te doordenken.  In vele opzichten.  Hij heeft in ieder geval de moed getoond zijn overwegingen te delen met ons.

Neem en lees zei ik tegen u allen. Dat kan alleen als u een exemplaar koopt. Het boek is nu te koop. Persoonlijker kan het niet worden.

Ik dank u.
Nico de Waal.

Denkend aan de dood kom ik tot leven

Denkend aan de dood kom ik tot leven - Piet Schelling

In Denkend aan de dood kom ik tot leven deelt emerituspredikant en publicist Piet Schelling gedachten over het levenseinde, met als doel anderen te stimuleren daarover na te denken.  ‘Ik ga dood.’ Zo opent dit boek. Drie woorden waarachter een wereld van gedachten en gevoelens schuilgaat. Open en toegankelijk laat de auteur zien wat het levenseinde met hem doet. Hij deelt zijn gevoelens, vraagt naar wat waarde houdt, ruimt op wat hem dwarszit, erkent de pijn van het loslaten en afscheid nemen. In dat alles zoekt hij naar houvast en troost. Ook vertelt hij hoe hij zich verhoudt tot actuele thema’s zoals reanimatie, orgaandonatie, euthanasie en voltooid leven. 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden