Menu

None

Van wie is het Beloofde Land?

Van wie is het Beloofde Land_

Het antwoord van Nederlandse kerken en theologen op een Palestijnse vraag

Dinercongres vrijdagmiddag 20 september 2019 in Driebergen

Naar aanleiding van de verschijning van het boek Land van Christus van Yohanna Katanacho

Uitgangspunt is de vraag uit het Kairos-document van Palestijnse christenen (2009) aan kerken elders: ‘Kunnen jullie ons helpen onze vrijheid terug te krijgen, zodat onze twee volken gerechtigheid, vrede, veiligheid en liefde kunnen vinden?’

De ontmoeting vindt plaats tijdens en tussen de verschillende gangen van een eenvoudig diner.  Plaats: zalencentrum Grote Kerk, Hoofdstraat 117A, 3971 KG Driebergen-Rijsenburg. Tijd: plm. 16.30 u – 20.00 u. Zaal open vanaf 16.00 u.

Met bijdragen van prof. dr. Bernard Reitsma (faculteit religie en theologie VU en docent-onderzoeker CHE), Ir. Kees Nieuwerth (vice-voorzitter Raad van Kerken), Daniël Drost en/of prof. Henk Bakker (seminarie baptistenkerken Amsterdam), en Nabil Sahhar (Palestijns christen, architect, docent ROC Landstede).

Voorafgaand aan de paneldiscussie vinden er tafelgesprekken plaats rond de keuzethema’s:  

– de betekenis van Katanacho’s positie over ‘Christus en het land’ (ds. Hans Baart)
– handelingsperspectieven uit Kumi Now  (ds. Willemien Keuning)
– Nederlandse evangelicals en Christ at the Checkpoint (Daniël Drost of prof. Henk Bakker)
– Katanacho en de protestantse strijd tegen ‘Israëlisme’ (dr. Steven Paas)
– de historische verwevenheid van Palestijnen met het land (dr. Meindert Dijkstra)
Tent of Nations en Kairos (Meta Floor)
– de IP-nota van de Protestantse Kerk tien jaar later (ds. Jan den Hertog)

– vier prikkelende thema’s uit Palestijnse spiritualiteit (dr. Harmen Jansen)

Middels een opgenomen interview zal ook Yohanna Katanacho een inbreng leveren.

Dit maaltijdcongres is een initiatief van de theologiewerkgroep van Kairos-Sabeel Nederland, verantwoordelijk voor de uitgave van dit boek i.s.m. Boekencentrum, na eerdere vertaalde boeken van Naim Ateek, Mitri Raheb en Walter Brueggemann. Het doel is een gesprek over de weerklank van de Palestijnse stemmen in de verschillende kerken en theologische stromingen in Nederland.

Kosten deelname: € 20,–

Aanmelding: j.t.baart@gmail.com  (speciale dieetwensen graag vermelden)

Nadere informatie: dshjansen@gmail.com


Het land van Christus

Het land van christus katanacho

Het land van Christus is Katanacho’s theologische fundering van het Kairos-document Uur van de waarheid (2009), dat ook in deze uitgave is opgenomen. Van wie is het Beloofde Land: alleen het Joodse volk, of ook de Palestijnen? In het debat hierover laat Yohanna Katanacho een verrassend geluid horen. Christus is door zijn kruisdood en opstanding de eigenlijke Heer van het land geworden. Gehoorzaamheid aan zijn liefdesgebod is de enige weg naar een rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëli’s. 

Nieuw logo KSNL 4 zonder tekst.png

Land van Christus is verkrijgbaar bij uitgeverij Kokboekencentrum. Prijs: € 12,99, e-book € 6,99

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken