Menu

None

Vierde adventszondag – WAAROM JEZUS?!

WAAROM JEZUS?!
(lezen: Johannes 3:14-21)

Antwoord: Hij heeft het grootste probleem van de wereldgeschiedenis opgelost. Dat probleem is niet een mislukte klimaatconferentie – ook al heeft Hij daar altijd al een heel duidelijke mening over gehad. Dat probleem is ook niet het voortduren van de gruwelijke oorlogen van onze tijd – al worden de machthebbers van deze eeuw door Hem gewaar­schuwd. Dat probleem is ook niet de wereldwijde dreiging van terreur – al zou Hij ongetwijfeld de beste oplossing weten. Het grootste probleem van onze wereld is de vraag: Zou God mij kunnen liefheb­ben?

Dat zal voor sommigen een nieuwe gedachte zijn. Meestal stellen wij de kwestie andersom: Zou ik God kunnen liefheb­ben? Voor velen is dan het antwoord in drie seconden duidelijk. Zolang God niets aan het grote lijden in deze wereld doet, hoeft Hij voor hen niet meer. Ik begrijp hun worsteling. Hoe deze ontwrichte en verziekte wereld met IS, Soedan, onthoofding van hulpverleners, verkrachting van kinde­ren, en misschien wel kan­ker bij uzelf, te rijmen is met een God die niet alleen vol liefde, maar ook al­machtig is, daar heb ik geen ant­woord op. Maar voor wij om die reden God afschrijven, zou ik willen vragen of God mis­schien redenen zou kunnen hebben om ons af te schrijven? Daarom die vraag: Zou God mij kunnen liefhebben?

Wie in z’n leven tot zich laat doordringen wat hij bij God en bij de mensen heeft aangericht die zal een geweten hebben dat hem aanklaagt. Schuld is niet alleen een gevoel, schuld is een feit waar je niet omheen kunt. En feiten raken niet weg door van de Vader in de hemel een goeiige oude man te maken die alles wel slikt. Als je dronken achter het stuur een kind hebt doodgereden, ben je niet geholpen met een beter gevoel en ook niet met een God die toch wel van je houdt, omdat Hij nu eenmaal gewoon van iedereen houdt. Waar zijn we dan wel mee geholpen? Met een God die het kwaad en mijn schuld en wat ik heb stukgemaakt helemaal ernstig neemt en toch een oplossing heeft gevonden.

Hij is de morele heerser van het heelal. Als Hij mijn zonden gewoon door de vingers ziet, zou dat betekenen dat zonde en onrecht, kwaad en verkrachting, moord en wrok er eigenlijk niet toe doen. Maar dat kan niet waar zijn. Dan is het hele universum één en al onrecht. Gods heiligheid en gerech­tigheid betekenen dat Hij niets van doen kan hebben met welke verdorvenheid dan ook. Toch wilde God al vanaf de verre eeuwigheid van ons houden. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Maar dan wel met echte liefde, dus op basis van volkomen eerlijkheid.

Hiermee kom ik bij het hoge geheim van advent. In Jezus Christus is God Zelf gekomen om mijn straf weg te dragen en mijn schuld te verzoenen. Bij dit onbegrijpelijke kan ik alleen maar vol eerbied een stap opzij doen. Zo lief heeft God ons dus gehad! Hij offerde Zijn vreugde, Zijn hart, Zijn lust, Zijn leven, Zijn andere Ik, om u en mij voor nu en voor eeuwig te redden. Kan God van mij houden? Ja, het kan toch! Want Jezus is gekomen! En in Hem kwam de Here zelf en droeg mijn straf. Wie dat met heel zijn hart gelooft mag voor de spiegel naar zichzelf kijken en jubelen: ‘Ik ben vrij! Ik ben vergeven! Ik ben Gods kind! Ik zal leven! Zelfs als ik sterven moet zal ik nog leven!’

We zijn benieuwd naar uw tips. Reageer nu via Facebook. (Deze link is inmiddels verlopen.)
Bergschenhoek, advent 2014
Wim Markus
Auteur van o.a. de boeken Grond onder je voeten en Multiple choice?

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken