Menu

None

Voortgekomen uit een groter academisch project

Lees hier het interview met James K.A. Smith naar aanleiding van zijn nieuw vertaalde boek Je bent wat je lief is.

Wat was de reden om dit boek te schrijven?

Je bent wat je lief is is voortgekomen uit een groter academisch project – een trilogie van boeken waaronder Desiring the Kingdom (niet in het Nederlands verschenen), dat veel aandacht kreeg van niet-academische lezers. Toen ik steeds meer uitnodigingen kreeg om te spreken voor kerken en scholen over de thema’s in dat boek, stelde mijn uitgever voor dat ik een boek kon schrijven over hetzelfde onderwerp, maar dan toegankelijker voor een breed publiek. Dit gaf ook gelijk de kans om het onderwerp toe te passen op verschillende onderdelen van het leven, zoals familie, werk, etc.

Wat betekent de titel Je bent wat je lief is? Als wij Jezus liefhebben, zijn we niet hetzelfde als Jezus, lijkt mij.

Met de titel wordt bedoeld dat we worden bepaald door datgene wat we liefhebben – wat ons het meest motiveert en ons leven vormgeeft. Het is niet alleen wat je weet, of denkt, of gelooft. Het punt is dus dat we ‘rationele wezens’ zijn, zoals Aristoteles bekende woorden luiden; we zijn verlangende wezens. We worden bepaald door onze verlangens en liefdes. Deze verlangens zijn bepaald door wat we doen, en uiteindelijk door wat we aanbidden – waar we onszelf aan toewijden, waar we onszelf aan overgeven.

Trouwens, hoewel we nooit ‘hetzelfde’ kunnen zijn als Jezus, roept de bijbel ons wel op om ‘zoals’ Christus te zijn, toch? Dus we worden opgeroepen om als Christus te zijn, om Hem te imiteren, om lief te hebben wat God liefheeft en dus om Zijn beeltenis te zijn op aarde. Wat ik bedoel, is dat je niet zoals Christus wordt door de juiste dingen over Hem te geloven; je moet leren om Christus lief te hebben en om lief te hebben wat Christus liefheeft. En dat vereist oefening.

Als we naar de ondertitel kijken, ben je positief over gewoontes. Als het om geloof gaat, zijn de meeste gewoontes niet zo positief. Wat bedoel je precies met gewoontes?

Nou, ik denk dat de protestantse afkeer van gewoontes een onderdeel van het probleem is! Omdat we gewoontes associëren met geloof door daden of iets dergelijks, letten we niet op de manier waarop liefde een gewoonte is, en hoe onze harts-gewoontes gevormd zijn door andere culturele liturgieën. Dus zolang we geen positieve waarde aan gewoontes toekennen, zullen we niet bewust gewoontes van het hart vormen die ons richten op Christus en zijn koninkrijk.

In de Verenigde Staten wat je boek een bestseller. Wat voor publiek heeft je boek daar?

Het blijkt een breed publiek aan te spreken – het wordt gelezen door conservatieve evangelischen, liberale presbyterianen en rooms-katholieke priesters. Ik heb zelfs een brief gekregen van Joodse lezers die me bedankten voor het boek! Ik ben dankbaar dat het boek is ontvangen op manieren die ik me niet voor had kunnen stellen.

Welke vraag over het boek wordt je tot nu toe het meest gesteld?

‘Waarom ben je niet anglicaans?’ ?


Je bent wat je lief is

Je bent wat je lief is - James KA Smith

In Je bent wat je lief is laat hoogleraar filosofie en theologie James K.A. Smith zien dat we worden gevormd door wat we liefhebben. Wij willen de cultuur beïnvloeden, maar de cultuur vormt ons nog veel meer, zegt Smith. Hij helpt de lezers de beïnvloedende kracht van de cultuur en de tegenkrachten van christelijke gewoonten te herkennen. Zo zal aanbidden en vieren ons helpen ons verlangen op God te richten. Daarom ook moet lofprijzing een centrale plaats krijgen in de gemeente van gelovigen. Dat vormt gemeenteleden tot discipelen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken