Menu

None

Vrouwen en mannen, één voor Koning en kerk

De laatste dag van de week van de kerkgeschiedenis delen we de inleiding uit het boek Allen voor één van Joël Boertjens. Vrouwen en mannen, één voor Koning en kerk. Dit boek houdt zich bezig met het actuele vraagstuk over hoe mannen en vrouwen in de kerk samenwerken.

Inleiding – I have a dream

‘Man! Vrouw! Man! Vrouw!’, zo schreeuwde ik het uit in mijn droom. Ik was rond de twintig jaar oud, studeerde theologie en was ervan overtuigd dat Jezus mij had geroepen om voorganger te worden. Mijn focus om zo grondig mogelijk hiernaartoe te werken was groot, wat zich uitte in een toegewijd bestaan als student en kerklid. In mijn verlangen om voorganger te worden stelde ik mij regelmatig fundamentele vragen als: Hoe zorg ik ervoor dat ik te midden van het werk vooral dicht bij de Heer leef? Van welke ervaren voorgangers kan ik leren? Wat geeft God mij aan passie, karakter en gaven om hiermee in mijn eigen stijl medebouwer te zijn van zijn kerk?

Trage vragen, heilzame bespiegelingen, die mij intens bezighielden. Met vreugde en bedachtzaamheid overpeinsde ik dit alles, en nog meer. Maar die ene vraag … die vraag maakte mij onrustig, tot in de nachtelijke uren aan toe. ‘Man! Vrouw! Man! Vrouw!’

Nog niet vermoedend dat ik al op tweeëntwintigjarige leeftijd mijn opwachting zou maken in het voorgangersgilde, schilderde ik me deze episode toch al levendig voor ogen. Wat zag ik er naar uit! Totdat die ene kwestie mij weer overviel: Wat is Gods visie op de rol van vrouwen in de kerk van Jezus en wat zou dat gaan betekenen voor mijn plaats in zijn koninkrijk? Waarom trof deze vraag mij steeds opnieuw, terwijl ik hier toch al een slimme ‘oplossing’ voor had bedacht? Als ik ‘mijn’ toekomstige raad en gemeente ervan zou kunnen overtuigen om vrouwen geen toegang te verlenen tot het onderwijs en leiderschap kon ik mij sowieso geen buil vallen. Dan zou ik op safe spelen en niet het minste risico lopen de Almachtige te krenken. Deze gedachte gaf mij rust, totdat … ik mijn gedachtekronkel gewaar werd.

Want wat als de Schepper zou hebben bedacht en bedoeld dat ook vrouwen hun onderwijzende en leidinggevende capaciteiten zouden mogen inzetten? Of nog verstrekkender: Wat als dit een essentiële bouwsteen zou betreffen, van begin af aan? Een neutrale, grijze schikking zou voor mij als voorganger niet zijn weggelegd, zo werd mij duidelijk. Het minste wat ik kon doen was alles op alles zetten in een poging om het Vaderhart in deze te ontdekken en te proeven.

In de komende hoofdstukken lees je het verslag van de uitdaging die ik ben aangegaan. Het is het resultaat van een jarenlange ontdekkingstocht die mij gevoerd heeft langs talloze Bijbelverzen, artikelen en commentaren. Maar ook een tocht langs vele ervaringen in kerken en besturen, gesprekken met vrouwen en mannen, theologen en voorgangers, wetenschappers en kerkgangers.

We beginnen meteen maar in het ‘Wilde Westen’: de teksten waarin de apostel Paulus zich kritisch uitlaat over de participatie van vrouwen. Dat zijn immers de meest pregnante teksten, die als knellend worden ervaren. We duiken direct in Paulus’ wonderlijke wereld vol gnostische bedreigingen, hoogdravende hyper spirituele volgelingen van de Weg en in een antieke seksuele revolutie die eeuwenoude gekoesterde familiesystemen opschudt. Bekomen van deze start bewandelen we stap voor stap de gedachtegang van Paulus, maar bovenal van zijn Opdrachtgever.

Wat wil de Schepper uiteindelijk communiceren over de rol van vrouwen en mannen in maatschappij en kerk? Hoe spreken Oude Testament en Nieuwe Testament over ideaal en werkelijkheid? En welke conclusie kunnen we trekken als we tot slot de balans opmaken voor de kerk van vandaag? Ga mee op ontdekkingsreis!

Gerelateerde artikelen

Wilt u verder lezen uit dit boek? U kunt Allen voor Eén – Vrouwen en mannen, één voor Koning en kerk van Joël Boertjens hier bestellen.

allen voor een joel boertjens

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken