Menu

None

Geloven, hopen en bovenal liefhebben

Samenvatting van de bijdrage van Marco Batenburg, voorzitter Generale Synode van de Protestantse Kerk, bij de presentatie van Vruchten van de Bron op 13/12/2019, met antwoord door Marius Noorloos.

Kerk-zijn, zo leert Marius Noorloos voortdurend en volhardend, gaat over betrokkenheid op God, elkaar en de wereld om ons heen. Deze drie relaties moeten in beeld blijven en gevoed worden. Nu verliezen kerkenraden zich gemakkelijk in een scala van agendapunten en wordt het gesprek over eigen geloof en met name de betrokkenheid op God en de wereld om ons heen niet vanzelfsprekend gevoerd.
Dat besef is inmiddels breed doorgebroken in de Protestantse Kerk. Het geloofsgesprek staat nadrukkelijk op de agenda. Marius Noorloos nodigt uit terug te gaan naar de Bron en je daar te laten voeden. Hij doet dat niet alleen theoretisch, maar ook heel praktisch, met voorbeeldprogramma’s, suggesties voor Bijbelteksten en werkvormen. Zijn boeken zijn werkboeken. Talloze kerkenraden zijn door zijn Bronboeken gezegend, omdat er verdieping groeide en geloof ter sprake kwam. Daar is de kerk hem dankbaar voor. 

Zijn nieuwste boek heeft als bijzonder aandachtspunt de biografie van de gelovige en met name van de voorganger of leider. Geloofsgroei hangt samen met je levensweg, je biografie. In het pastoraat komen opmerkzame luisteraars dat steeds weer tegen. Het kan zeer behulpzaam zijn als kerkenraden en gesprekskringen vertellen over hun levensweg en hoe hun geloofsweg daarin verweven en gegroeid is en soms ook beschadigd. Het kan leiden tot meer begrip. Daarbij zijn voorgangers nodig die het vóórdoen. Leiderschap is niet denkbaar zonder zelfinzicht, inzicht in de geloofsweg en de eigen biografie. 

Mijn vraag aan hem zou zijn: wat is nú op dit moment het belangrijkste thema dat de Protestantse Kerk op de agenda moet zetten? Hieronder kunt u zijn antwoord lezen:

Vanuit in 25 jaar gegroeide inzichten en ervaringen is mijn antwoord, dat voor de Protestantse Kerk, evenals trouwens voor andere kerken, allereerst belangrijk is op alle niveaus in te zetten op vruchtbaar Bijbelgebruik en vruchtbaar leiderschap met als kernwoorden geloven, hopen en bovenal liefhebben. Deze inzet past ook precies in het devies van de Protestantse Kerk: geloof, hoop en liefde, die centraal staan in 1 Korintiërs 13. Dit hoofdstuk is geen losstaand gedeelte, maar vormt het hart van  hoofdstuk 12 en 14, die gaan over de opbouw van de gemeente als lichaam van Christus en over de hiervoor noodzakelijke gaven van de Geest. Daarom luidt de vaak vergeten en verwaarloosde conclusie van Paulus in hoofdstuk 14:1: ‘Jaag naar de liefde en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar de profetie.’

Om aan deze oproep te beantwoorden is de samenhang en de samenwerking nodig tussen vruchtbaar Bijbelgebruik en vruchtbaar leiderschap, met name van de voorgangers vanwege hun centrale positie en functie. Hierdoor  kunnen vruchtbare kerken ontstaan. In Vruchten van de Bron is stap voor stap beschreven, hoe dit opbouwproces kan worden beoefend.

Dit leerproces zou ook het centrale thema moeten zijn zowel in de predikants-opleiding als in de nascholing van de Protestantse Theologische Universiteit. Hierbij is het vooral nodig aandacht te besteden aan de samenhang tussen levensloop, theologie en gemeente-opbouw. Ook hiervoor biedt Vruchten van de Bron een concreet programma. Mijn opvolger Jelle de Kok, predikant-toeruster van de Protestantse Kerk en voorzitter van de stichting Leven uit de Bron, is bereid hierbij te assisteren.

Marius Noorloos


Over Vruchten van de Bron

Marius Noorloos’ Vruchten van de Bron is geschreven in aansluiting op Leven uit de Bron en Groeien bij de Bron. De focus van dit theologische boek is dat het onze bestemming is om vrucht te dragen voor God en mensen, wat wordt uitgewerkt in de thema’s vruchtbaar Bijbelgebruik en vruchtbaar leiderschap. Deze thema’s zijn belangrijk voor een heilzame en duurzame geloofs- en gemeenteopbouw. Bij de uitwerking staan de Bijbelse kernwoorden geloof¸ hoop en bovenal liefde centraal. Met een voorwoord van dr. Arjan Plaisier, docent Spiritualiteit aan de Protestantste Theologische Universiteit.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken