Menu

None

Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen – door Marten de Vries

Deze week verschijnt het belangwekkende boek Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen van Gert-Jan Segers en Marten de Vries. Hieronder volgt de eerste bijdrage van Marten de Vries over dit boek voor Theoblogie.

Gert-Jan Segers (1969) woonde en werkte zeven jaar in Egypte. Hij schreef eerder een roman over Egypte, Twee broers en een meisje met geel haar, en een politieke studie over de islam in Nederland, Voorwaarden voor vrede. Hij is momenteel directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.


Marten de Vries (1955) werkt sinds 2000 als predikant in Rotterdam, met de opdracht het christelijk geloof uit te leggen aan moslims, en andere christenen daarvoor toe te rusten. Hij volgde studies Arabisch, Culturen Midden-Oosten en Islamitische Theologie en is oprichter van Het Kruispunt, een studie- en ontmoetingscentrum voor christenen om met moslims in gesprek te gaan

De titel van het boek is een verwijzing naar een mogelijke vertaling van Johannes 1:5: ‘De duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen’.
‘In de greep krijgen’, ‘grijpen’ en ‘begrijpen’ zijn begrippen die dicht bij elkaar liggen. Etymologisch. Praktisch gezien ook. Moslims hebben doorgaans niet echt begrepen wat christenen belijden. Zie de karikaturen waarin het dikwijls wordt weergegeven.
Tegelijk: het is waar dat de islam in de loop der Middeleeuwen de plek van het christendom heeft ingenomen in grote delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten.Bovendien is het aantal christenen het laatste decennium in islamitische oorlogsgebieden gedecimeerd.
Maar… nooit heeft de islam de kerk kunnen vernietigen. De Koran heeft het geloof in Jezus Christus niet compleet kunnen vervangen. Miljoenen zagen het niet als een alternatief waarmee ze erop vooruitgingen.

Dwaas geloof

‘Wat moslims niet begrijpen’. Zijn christenen slimmer dan moslims? Gaat het christelijk belijden het verstand van moslims eenvoudig te boven? Is de werkelijkheid dus tegenovergesteld aan wat het grapje suggereert dat de woorden ‘mo-slim’ en ‘christen-dom’ al zeggen hoe de verhouding in intelligentie ligt?
Dat is niet het geval. Wie als buitenstaander islamitische theologie studeert, raakt spoedig onder de indruk van de denkkracht van moslimse geleerden in heden en verleden.

Intussen zijn christenen zich ervan bewust dat ze juist een ‘dwaas’ geloof aanhangen. De inhoud ervan staat nogal haaks op de ratio. Zo staat het ook in de Bijbel: ‘Een gekruisigde Christus’ is ‘voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas’. Wellicht is het beter te zeggen dat de inhoud van het evangelie het verstand te bóven gaat. Tenslotte geloven christenen in een geopenbaard ‘mysterie’: Jezus Christus, Gods vleesgeworden Woord. Wonderbaarlijker dan een verbluffend boek. Nog veel en veel meer compleet onimiteerbaar dan hemels aandoende literatuur.
Moslims kunnen er met hun verstand niet bij dat christenen geloven dat Jezus God op aarde was en dat Hij als mens ons in de hemel vertegenwoordigt. En dat christenen nochtans claimen monotheïsten te zijn.

Moslims begrijpen niet dat het centrale geloofspunt van christenen de kruisdood van Jezus is. En dat zij juist daardoor supergemotiveerd zijn om niet te zondigen. Waarom zou je je best doen voor God als Jezus toch voor je zonden is gestorven?

Christenen stuiten op onbegrip wanneer zij de vriendelijk bedoelde uitnodiging om tot ‘een gemeenschappelijk woord’ te komen niet zomaar kunnen accepteren. Geloven christenen dan toch niet dat er één God is? Jawel, maar hun geloof in Jezus: God en mens, is geen bijkomstige specialiteit.

Moslims vatten het niet als christenen een voorbehoud maken bij ‘overeenkomsten’ omdat die uiteindelijk niet meer dan gelijkenissen zijn. Zoals ook personen die christenen uit de Bijbel kennen in de Koran zichzelf niet zijn gebleven doordat ze niet meer in relatie staan met Jezus Christus.
Het dringt nauwelijks tot moslims door dat niet zij alleen beledigd worden door negatieve uitlatingen over hun profeet. Dat ook christenen pijn voelen wanneer moslims niet alleen de Heilige Schrift corrupt verklaren en annexeren als vervalste voorloper van de Koran. Maar ook Jezus Christus zijn godheid en zijn middelaarschap ontzeggen.

Moslims begrijpen niet dat wij nog altijd overtuigde christenen zijn, ondanks de confrontatie met de toch veel genialere islam met zijn zogenaamd overtuigende bewijzen. En dat geboren moslims ervoor kiezen om christen te worden. En dat tegen ernstige verdrukking in.

IJzersterk verhaal

Wat wij willen duidelijk maken is dat wij ons best gedaan hebben om goed te luisteren. Dat wij best begrijpen dat moslims het christelijk geloof niet begrijpen. Verder: dat wij juist geloven wat we geloven omdat het zo absurd is dat het niet te verzinnen is.
Wij zijn bereid ons verstand te ‘kruisigen’ om alle kaarten te zetten op de gekruisigde Heiland.
Zijn christenen niet goed wijs? Met IQ of hoog- of zwakbegaafdheid heeft het allemaal niets te maken of je moslim bent of christen.
Het punt is dat christenen zich overgeven en accepteren dat ‘het dwaze van God wijzer is dan mensen’. En dat ‘zwakheid’ bij God sterker is dan wat voor mensen als krachtig geldt. Daarom is het evangelie van Gods Zoon die gekruisigd werd zo’n ijzersterk verhaal!

Het boek Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen wordt gepresenteerd op maandag 19 maart a.s. in Rotterdam. Klik hier voor meer informatie.

Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen

Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen

Christenen moeten met moslims in gesprek. Daar vragen zij om. Dat willen wij ook. Maar hoe? De islam pretendeert de definitieve, verbeterde versie te zijn van het christelijk geloof, en dit vraagt om een gedegen antwoord. De auteurs bieden daarvoor een aanzet op basis van hun jarenlange omgang met moslims. Dit boek is geschreven voor christenen, om hen toe te rusten voor het gesprek met moslims. De auteurs nodigen moslims van harte uit om mee te lezen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken