Menu

None

Wöhle – Van de boom leren: Politiek en mystiek in de theologie van Dorothee Sölle

Recensie

Recensie van Van de boom leren: Politiek en mystiek in de theologie van Dorothee Sölle door Andreas Wöhle.

Cover van Van boom leren. Politiek en mystiek in de theologie van Dorothee Sölle, geschreven door Andreas Wöhle.

De auteur, een Duitse lutherse theoloog en predikant, herdenkt in achttien korte hoofdstukjes Dorothee Sölle (1929-2003). Ook een Duitse, lutherse theoloog. Haar leven en werk werd sterk gestempeld door een grote woede om wat er in Auschwitz was gebeurd. En om wat er daarna gebeurde (Vietnam, de wapenwedloop, het onrecht in de derde wereld). Haar woede, kritiek en treurnis stempelden haar theologische reflectieproces, dat zijzelf beschreef als niets anders dan een ná-denken over wat éérder is geschied en nog steeds geschiedt. Ze werd bekend door haar zogenoemde God is dood-theologie. Hiermee bedoelde ze dat het beeld van de algoede en almachtige God in het licht van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet zomaar kon blijven staan. Ze zocht haar leven lang naar een nieuwe taal voor geloof, theologie en kerk en vond dat meer en meer terug bij de mystici. Een boekje als een kleinood.

Van de boom leren
die elke dag opnieuw
’s zomers ’s winters
niets verklaart
niemand overtuigt
niets produceert.

Eens zullen de bomen leermeesters zijn
het water wordt drinkbaar
en de lofzang zo zacht
als de wind op een septembermorgen.

Jan Venderbos werkte in diverse functies in de hulpverlening, onder meer met oorlogs- en geweldsgetroffenen. Hij is gepensioneerd theoloog en geestelijk begeleider, en werkt mee aan Herademing.


Andreas Wöhle,Van de boom leren: Politiek en mystiek in de theologie van Dorothee Sölle. KokBoekencentrum, Utrecht, 2021. 112 pp. €14,99. ISBN 9789043537285.


Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken