Menu

None

Zeven feiten over Job

Job was een rijk man van wie alles werd afgenomen na een hemels gesprek tussen Satan en God. Het boek spreekt erg tot de verbeelding. Wie was Job precies en hoe zit het boek in elkaar? Gertjan Oosterhuis schreef er een boek over voor Bijbelstudies. Wij verzamelden 7 feiten over Job uit zijn boek.

1. Job werd dienaar van God genoemd.

Als eerste van de feiten over Job 1:6-8 staat geschreven wat het betekent om een dienaar van God te zijn. Er wordt over Job gezegd dat hij eerlijk was en trouw en dat hij het kwaad uit de weg ging (“mijdt”). Deze eerlijkheid en trouw waren een bewuste keuze van hem.

2. Job raakt al zijn bezit kwijt en zelfs zijn 10 kinderen. Ten slotte ook zijn gezondheid.

Dat is geen leuk tweede van zeven feiten over Job. Nadat Satan toestemming heeft gekregen om Job in het ongeluk te storten, neemt hij hem zijn bezit en kinderen af. Maar Job blijft toch trouw.

3. Jobs vrouw heeft het wel gehad met God.

Ze reageert heel anders dan Job. Ze vraagt: “Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf!” Haar overkomt natuurlijk, behalve zijn ziekte, hetzelfde als Job. Ze moet het heel moeilijk hebben gehad. Ze reageert precies zoals Satan heeft voorspeld en gebruikt zelfs dezelfde woorden bij het vervloeken van God. Het lijkt er daarbij op dat ze het wel met God gehad heeft. Dat lijkt me ook moeilijk voor Job; zijn levensgezel kijkt heel anders tegen de situatie aan dan hijzelf.

4. De vrienden van Job reizen meer dan duizend kilometers om hem te zien.

Tijdens de verre reis treffen ze elkaar en reizen ze verder naar Job toe. Als ze bij Jobs huis komen, is hij daar niet. Ze vinden hem op de vuilnisbelt. Ze blijven op afstand, zoals met corona, en scheuren hun kleren. Een week lang houden ze hun mond. Nu zijn we al op de feiten over Job.

5. Job daagt God uit om een verklaring te geven voor zijn lijden.

Hij zegt: “O, wilde er maar iemand luisteren! Ik sta in voor wat ik heb gezegd. Laat nu de Ontzagwekkende antwoord geven, laat mijn tegenstander zijn klacht boekstaven!” (Job 31:35). Hierna volgt een pijnlijke stilte. Men zou verwachten dat God nu zou spreken, maar degene die spreekt is Elihu, die een stuk jonger is dan de andere vrienden van Job. Hij zegt dat God wel spreekt, maar indirect. Niemand gaat erop in. Maar Elihu krijgt gelijk en God spreekt toch. Hij spreekt vanuit en storm.

6. Er zijn opvallende overeenkomsten tussen Job 42-43 en Genesis 3.

In dit zesde feit over Job antwoordt God Job uiteindelijk met een scheppingsverhaal waarin niet de mens de kroon is op de schepping, maar twee monsters. De mens is in dit scheppingsverhaal afwezig. Waar is hij? Hier kan een link gelegd worden met Genesis 3. De mens verschool zich na de zondeval. God stelde de vraag aan Adam: Waar ben je? De mens was de heerser over de schepselen, maar inmiddels heeft de Leviathan die positie overgenomen. Het kwaad, dat de mens de wereld heeft binnengelaten, is hem boven het hoofd gegroeid.

7. Er zijn opvallende overeenkomsten tussen Job en Jezus.

Het zevende feit over Job gaat ook over Jezus. Jesaja 53:3-4 lijkt namelijk over allebei te gaan. Zowel Jezus als Job lijdt, terwijl ze rechtvaardig zijn. En degene die door mensen werd veracht, blijkt de ultieme bemiddelaar tussen God en mensen. Maar Jezus doet veel meer dan Job. Hij is de vervulling van de profetieën over de lijdende knecht van de Heer. Job werd door zijn lijden geminacht en door zijn offer brengt hij verzoening voor degenen die hem dat hebben aangedaan. Jezus doet dat ook, maar lijdt ook in de plaats van anderen. Job brengt voor zijn vrienden een koninklijk offer, maar Jezus offert zichzelf.

Dit is een bijdrage n.a.v. Job

Job Gertjan OosterhuisJob van Gertjan Oosterhuis is een Bijbelstudieboek over de zin van het lijden. Job spreekt al eeuwenlang tot veler verbeelding. Hij was een zeer rijk en gelovig man, maar verloor alles wat hem lief en dierbaar was. In zeven Bijbelstudies stelt Gertjan Oosterhuis aan de hand van het verhaal van Job belangrijke vragen, zoals: Waarom dien je God? Hoe ga je om met verdriet en verlies? En: Wat is wijsheid? Ieder hoofdstuk sluit af met verwerkingsvragen, voor de lezer zelf of om een groepsgesprek te ondersteunen. Gertjan Oosterhuis is als predikant verbonden aan CGKv Samenwerkingsgemeente De Verbinding in Hilversum.
button

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden