Menu

None

7 feiten over Elisa

Wie was Elisa precies? In het boekje Elisa bespreekt Piet L. de Jong de profeet vanaf zijn “stage” bij Elia tot aan zijn dood. Eén voor één worden de wonderlijke gebeurtenissen uit het boek Koningen rondom te profeet besproken. Wij selecteerden 7 feiten over de profeet Elisa uit het boekje. Hoeveel kent u er al?

1. Elisa was boer.

Hij had akkers en wijd bouwland. Zoiets als in de Noordoostpolder. En hij was niet een klein boertje ook. Hij had maar liefst twaalf span ploegossen. Terwijl hij aan het werk was, kwam Elia naar hem toe. Het is niet bekend of de twee elkaar al kenden, dat wordt namelijk niet verteld. Het zou best kunnen, want hun woonplaatsen lagen niet ver van elkaar. Waarschijnlijk had Elisa al wel van hem gehoord.

2. Elisa gaf een afscheidsbarbeque voor hij profeet werd.

Van het hout van een ploeg maakte hij een vuur, hij slachtte de ossen van span 12 en hij kookte het vlees op het vuur. Daarna deelde hij het uit aan de mensen van het volk. Eigenlijk een soort afscheidsbarbeque voor de hele buurt, dus. Daarna gaat hij met Elisa mee om stage te lopen.

3. Elisa mocht een wens doen voor hij profeet werd.

Elia voelt zijn einde naderen en zegt tegen Elisa: “Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar!” Hierop zegt Elisa dat hij dubbel in zijn geest wil delen. Niet een enkel deel, maar een dubbel deel. Volgens de auteur is dit een teken van Elisa’s bescheidenheid. Hij voelt zich minder dan Elia en vraagt om zijn geest, geloof, kracht, durf en moed.

4. Elisa maakte met een beetje zout dodelijk water weer gezond en zuiver.

Het vierde feit over de profeet Elisa begint bij het water in Jericho. Dat was onrein en zorgde zelfs voor misgeboortes. De inwoners van Jericho vroegen Elisa om hulp. Elisa gaf opdracht om een nieuwe schotel te nemen, ten teken van dat alleen God de grond en ons leven van vernieuwen en er zout in te doen. Door het zout in het water te gooien werd het weer gezond en zuiver. Zout had in Israël een diepe betekenis. Bij zout dacht men aan God. Offers werden met zout besprenkeld en bij het maken van een verbond werd zout gegeten. Ook pasgeboren kinderen werden met zout ingewreven. Zout is een smaakmaker, een bederfwerend middel, zuiverend en reinigend. Het onderstreepte de zuiverende kracht van het Woord van God.

5. Met de profeet Elisa valt niet te spotten.

Dit feit over de profeet Elisa is nogal gruwelijk. Wanneer jongens Elisa bespotten, komen er twee berinnen uit het bos die de 42 van de kinderen verscheuren. De jongens noemden Elisa “kaalkop”. Waarschijnlijk waren ze gestuurd door hun ouders en achter die ouders stond de heel stad Betel. Tweeënveertig is niet een toevallig getal. Het is het getal van Gods geduld. Daar was de stad Betel overheen gegaan.

6. Elisa deed een wonder dat lijkt op een wonder van Jezus.

Niet alleen Jezus deed een wonderbaarlijk wonder door eten te vermenigvuldigen, Elisa doet een soortgelijk wonder. In Gilgal is een hongersnood. Een man uit Baäl Salisa komt in GIlgal en heeft 20 broodjes voor Elisa meegenomen. Maar Elisa zegt tegen zijn medewerker: ga de bevolking er maar mee voeden! De medewerker protesteert: hoe kan hij een hele stad van 100 mensen met 20 broodjes voeden? Maar de medewerker doet het in opdracht van Elisa toch en hij houdt zelfs over.

7. Ook na zijn dood zorgt Elisa nog voor een wonder.

Het laatste feit over de profeet Elisa speelt zich af na zijn dood. Op een dag is er een begrafenis in het dorp waar Elisa begraven is. De dragers zien ineens een stoet Moabitische plunderaars aankomen. Snel werpen ze de dode man in het dichtstbijzijnde graf. Toevallig is dat het graf van Elisa. Als de man in aanraking komt met de botten van Elisa, wordt hij ineens weer levend!
 
Vond u de 7 feiten over Elisa interessant? Lees ook eens het artikel over de 10 dingen die iedereen zou moeten weten over de Bijbel of over de 10 personages uit Godenstrijd.

Dit is een bijdrage n.a.v. Elisa

Elisa p.l. de jongElisa van Piet L. de Jong is een bijbelstudieboek over de oudtestamentische profeet Elisa.
In tien bijbelstudies onderzoekt de auteur het leven van de profeet Elisa, van zijn roeping tot zijn laatste profetie. Elisa, de opvolger van Elia, profeteert in een onrustige tijd. Er woedt oorlog tussen de volken, maar ook tussen Jeruzalem en Samaria. Al die strijd leidt tot afschuwelijke taferelen, honger en armoede. Terwijl Elisa de elite aanspreekt op hun gedrag, helpt hij de mensen om hem heen en wijst hun de weg. Waar Elia iets heeft van Johannes de Doper, zien we in Elisa de contouren van Jezus.
button

Meer actuele bijbelstudieboeken:

Elisa p.l. de jong randfiguren johan visser Job Gertjan Oosterhuis

Redactie Theologie.nl

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden