Menu

None

70 jaar Molukse Evangelische Kerk in Nederland

70 jaar Molukse kerk in Nederland

Dit artikel is een gratis introductie op het themanummer van TussenRuimte over 70 jaar Molukse kerk in Nederland (2022, nr. 3). Onderaan het artikel vind je de andere bijdragen uit het nummer. Ben je benieuwd naar andere nummers van TussenRuimte? Bekijk dan alle artikelen.

In dit nummer staat het 70-jarig bestaan van de Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische Kerk, centraal. Dit kerkgenootschap werd onder Molukkers in Nederland opgericht op 25 november 1952, ver weg van de Molukse eilanden, hun land van herkomst.

De beladen vestigingsgeschiedenis van Molukkers in Nederland kan onmogelijk in één overzichtskolom (zie blz. 4-5) samengevat worden. Met dit speciale themanummer willen wij de lezer gidsen en meevoeren langs de strijd van de GIM om kerk te zijn in Nederland.

Om een goede impressie van de ontwikkeling van het kerkelijk leven binnen de Molukse Evangelische Kerk te geven maken we ook gebruik van de digitale ruimte op de website van de Nederlandse Zendingsraad: https://zendingsraad.nl/publicaties/tussenruimte/ Daar vindt u meer (achtergrond)informatie over de GIM in de vorm van YouTube-filmpjes en artikelen. Ook kunt u daar het volledige artikel ‘70 jaar GIM in het perspectief van de Molukse geloofshouding supu-no’o’e-repe’ van theoloog pendeta Polly Pattikayhatu lezen, waarvan in dit nummer een leeswijzer opgenomen staat (zie blz. 10-11).

We zijn dankbaar voor de bijdragen in dit nummer van mensen die, als gemeenteleden of vanuit hun professionele betrokkenheid, de betekenis van de Molukse Evangelische Kerk in hun bestaan hebben verwoord. Bijzonder zijn de twee verhalen, waarin de doorwerking van de GIM in drie generaties wordt vertolkt door twee vertegenwoordigers vanuit de families. Het ene verhaal speelt zich af bij de familie van een gewezen militair, het andere begint bij het huisgezin van een predikant.

En hoe heeft de GIM zich gemanifesteerd op het gebied van oecumene? Ds. Matulessy, synodevoorzitter van de GIM, ziet wonderen gebeuren. Op de weg naar verzoening en vergeving in de wereld hebben wij geestelijke leiders als Desmond Tutu nodig.

Het getal 70 verwijst naar spiritualiteit, rust, contemplatie, gevoeligheid en mystiek. Moge de GIM op weg naar haar eeuwfeest aan discipelschap en sympathie winnen.

Themaredactie: Sjaak van ’t Kruis en Verry Patty

Lees meer uit dit nummer van TussenRuimte

Sjaak van ’t Kruis & Verry Patty


In dit nummer staat het 70-jarig bestaan van de Geredja Indjili Maluku (GIM), de Molukse Evangelische Kerk, centraal. Dit kerkgenootschap werd onder Molukkers in Nederland opgericht op 25 november 1952, ver weg van de Molukse eilanden, hun land van herkomst.


Lees verder

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken