Menu

None

Zo vergroot ik mijn psychische veerkracht, stressbestendigheid en zelfvertrouwen

Vorige week verscheen alweer de twaalfde druk van het boek Niets moet, alles mag. Praktische handleiding voor gezond denken en zelfvertrouwen van Kees Roest. Dit boek is inmiddels een klassieke bestseller, dat al veel mensen heeft geholpen bij het accepteren van zichzelf, de ander en de omstandigheden waarin ze leven. Volgens de auteur heeft het succes van ‘Niets moet, alles mag’ er mee te maken dat de methode in dit boek grondig is getoetst aan de bijbelse waarheid. Ook sluit het aan bij wat voor iedereen herkenbare situaties zijn.
Om u kennis te laten maken met dit boek volgt hier de inleiding.
‘We moeten van alles van onszelf, de anderen moeten naar onze pijpen dansen en de dingen moeten gaan zoals wij willen dat ze zullen gaan.’
 
 
Niets moet, alles mag
Waarom ontbreekt het zoveel mensen aan zelfvertrouwen? Zij voelen zich enerzijds voldoende bekwaam en deskundig, anderzijds knaagt voortdurend het gevoel aan hen ‘niet goed genoeg te zijn’.
Zij voelen zich daardoor onder een ongezonde druk staan. Een spanning, die niet meer aanvoelt als prettig en die de prestaties eerder afremt dan bevordert.
Waarom voelen zoveel mensen zich tussen anderen niet echt op hun gemak? Waarom ontbreekt het veel mannen en vrouwen aan een zodanig zelfvertrouwen dat zij rustig op een ander durven afstappen voor nadere kennismaking?
Waarom raken zoveel mensen steeds weer verzeild in conflicten met anderen, die zij eigenlijk helemaal niet willen hebben? Waarom ergeren zij zich voortdurend aan anderen, terwijl ze goed beseffen daardoor relaties eerder stuk te maken dan op te bouwen?
Waarom hebben zoveel mensen het gevoel niet tegen het leven opgewassen te zijn? Waarom fantaseren zij over onbewoonde eilanden, waar zij van niets en niemand last zouden hebben? Gelukkig beseffen de meesten, dat zij zich ook op zo’n eiland niet gelukkig zouden voelen, want ‘je neemt jezelf toch mee’.
Op dit soort vragen probeert dit boek een antwoord te geven. Waar hebben wij het vaak moeilijk mee? Wanneer ik de bloemlezing hierboven samenvat: met het accepteren van onszelf zoals we zijn, het accepteren van anderen zoals ze zijn en het accepteren van de omstandigheden zoals deze zich aandienen. Wie erin zou slagen zichzelf, de anderen en de dingen om zich heen onvoorwaardelijk te accepteren, zou veel meer in balans zijn: evenwichtiger, stressbestendiger, zelfverzekerder, socialer en gelukkiger dan nu vaak het geval is. Daarvoor is nodig dat wij zicht krijgen op de mechanismen die een dergelijke onevenwichtigheid in stand houden. We zullen zien dat de sleutel ligt in ons denken. Het zijn niet de omstandigheden die onze emotionele balans verstoren, maar het is de manier waarop wij tegen de omstandigheden aankijken. Daarbij zal duidelijk worden dat het begrip moeten een sleutelrol vervult. We moeten van alles van onszelf, de anderen moeten naar onze pijpen dansen en de dingen moeten gaan zoals wij willen dat ze zullen gaan.
Dit boek wil een praktische handleiding zijn om onze denkstijl te verbeteren. We zijn gewend om naar ons gedrag te kijken. We werden als kind immers al vooral op ons gedrag aangesproken. We zijn niet gewend om naar onze gedachten te kijken. Juist in onze manier van dénken ligt echter de formule opgesloten om ons zelfvertrouwen te vergroten. Het praktische van dit boek is gelegen in de manier waarop u als lezer wordt betrokken in het betoog. Van u wordt gevraagd actief met uw denken aan de slag te gaan. Om het zo dichtbij mogelijk te brengen is gekozen voor een stijl van tutoyeren. U wordt in de hiernavolgende hoofdstukken met ‘je’ aangesproken. Daar ligt het woord ’tutor’ in opgesloten. Een tutor is iemand, die studenten leiding geeft bij hun studie. Vanaf nu kunt u ervoor kiezen zo’n student te zijn, door intensief onderzoek te doen naar uw eigen denkinhouden. De tutor is daarbij niet iemand die u de les leest, die het beter weet, maar iemand die nog steeds actief met zijn eigen manier van denken aan de slag is, om die beter af te stemmen op de realiteit. Wanneer hij daar niet al enigszins in gevorderd was, zou dit boek nooit geschreven zijn. Dan zou hij namelijk hebben gedacht: ‘Dit lukt mij nooit. Ik weet er veel te weinig van. Ik kan er beter niet aan beginnen. Ik ben niet opgewassen tegen eventuele kritiek’, enzovoorts.
Nu wist hij deze gedachten te vervangen door andere, meer gezonde gedachten. Hoe dat ook u kan lukken leest u in dit boek. Veel ideeën erin zijn ontleend aan de RET (of REBT), de Rationeel-Emotieve Gedragstherapie, een Amerikaanse methode die met succes werd en wordt gebruikt in bepaalde vormen van psychotherapie. Daarbij is gepoogd deze ideeën kritisch te toetsen aan de Bijbel. Ik moedig u aan, niets klakkeloos van mij over te nemen, maar ook zelf voortdurend uw gedachten te blijven toetsen aan de (bijbelse) werkelijkheid.
De voorbeelden die gebruikt worden bestrijken een breed terrein, van de zakenwereld tot schoolsituaties, opvoeding en huishouding. Dit om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen zich in de situaties kunnen herkennen of zich er iets bij kunnen voorstellen. Dit boek is ontstaan uit een cursus ‘Training Gezond Denken en Zelfvertrouwen’ die ik een aantal jaren met veel genoegen verzorgd heb. Het enthousiasme en de aansporing van de vele cursisten is voor mij mede aanleiding geweest om het materiaal verder uit te werken.
Rest mij nog u veel succes te wensen bij het u eigen maken van de RET-methode. Als uw inzet ertoe leidt dat uw psychische veerkracht, stressbestendigheid en zelfvertrouwen daadwerkelijk zijn
vergroot, is het schrijven van dit boekje voor mij de moeite dubbel en dwars waard geweest.
9789023970774 - 72 dpiOm het boek te bestellen, klik hier.
 
 
 
 
 
 
 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken