Menu

Premium

Aan God recht doen: Systematische theologie tussen analyse en hermeneutiek

In hun artikel ‘Vervreemding en vertrouwen’ doen Petruschka Schaafsma, Rick Benjamins, Mechteld Jansen en Theo Hettema een bewonderenswaardi ge poging om te laten zien dat de systematische theologie in onze tijd vraagt om een op Ricoeur georiënteerde hermeneutische benadering. Hun argumentatie verloopt in twee fasen. Eerst proberen zij de zowel de onontkoombaarheid als de waarde van een hermeneutische benadering te laten zien, en ver- volgens confronteren zij deze hermeneutische benadering met drie andere benaderingen: die van de zwakke theologie, de analytische theologie en de radicale theologie. Zij stellen de hermeneutische benadering voor als een soort gulden middenweg, die het goede van de verschillende andere, meer extreme, benaderingen op een houdbare wijze combineert. Juist door deze confrontatie met alternatieve benaderingen krijgt ook hun eigen benadering meer kleur en krijgt de lezer meer helderheid over waar Schaafsma c.s. naartoe willen.

Lees het hele artikel als PDF

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken