Menu

Premium

Arbeid en spiritualiteit

Op verhaal komen tegen de verdrukking in.

Inleiding

Zwoegen zul je om te eten, je leven lang. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde. De Bijbel introduceert het thema arbeid in mineur. Om er verder nagenoeg over te zwijgen. Werktijd wordt aan banden gelegd: Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, de zevende dag is een rust dag. Maar ook de begrenzing verandert niets aan de mineur. Het Bijbelboek dat indringend reflecteert op het nut van arbeid, Prediker, stelt nuchter vast: werken is najagen van wind, absurd. Op de vraag: Welk voordeel heeft de mens van al zijn inspanningen, waarmee hij zich inspant onder de zon?, volgt het onverbiddelijk antwoord: Er is geen voordeel te behalen onder de zon.

Lees dit artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken