< Terug

Augustinus – De laatste visvangst

cover van 'De laatste visvangst' geschreven door Aurelius Augustinus

Dit is het laatste deel van de vertaling over de verhandelingen die de kerkvader Augustinus (354-430) heeft gehouden. Deze verhandelingen gaan over Johannes 13-21. De titel van de vertaling is ontleend aan het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst (Johannes 21).

Augustinus’ commentaren op het Johannesevangelie hebben aan actualiteit niets ingeboet. Hij weet de lezers – ook in onze tijd – nog steeds te boeien. Hij reikt suggesties aan die de betekenis van de Bijbelpassages kunnen verrijken en verdiepen.

In deze verhandelingen vinden we een unieke passage waarin een oude wijsheidstraditie oplicht. Daarin treedt de persoon moeder wijsheid (mater Sapientia) op de voorgrond, waarover ondergetekende een proefschrift heeft geschreven. Hieruit blijkt dat Augustinus zich heeft laten beïnvloeden door de Latijnse vertaling van het boek Wijsheid van Jezus Sirach, waarmee de vroegchristelijke kerk vertrouwd was.

Kitty Bouwman is hoofdredacteur van Herademing. Ze is onderzoeker en docent spiritualiteitstudies, gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Ze heeft een praktijk voor geestelijke begeleiding en werkt als geestelijk verzorger in de Hartekamp Groep.


Aurelius Augustinus, De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel e.a. Eindhoven: Damon, 2021. 500 pp. €39,90. ISBN 9789463403078.


< Terug