< Terug

Gods oordeel

Het beeld van God die als rechter over je oordeelt, is vaak een bron van angst. Maar Stephan de Jong wordt liever door God beoordeeld dan door anderen of zichzelf.

Ergens in de tweede eeuw verschenen er in christelijke teksten beschrijvingen van het hiernamaals. Ze vertellen niet alleen over de prachtige plek voor de gezegenden, de hemel, maar ook over een vreselijke voor de verdoemden: de hel. Zij die door God zijn geoordeeld, krijgen hun zonden dubbel en dwars terugbetaald. Na de dood wacht ons het oordeel. Of na de wederkomst, zoals de apostolische geloofsbelijdenis leert: ‘Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden.’ Dat is voor velen een bron van angst geweest en is dat soms nog. ‘Het oordeel’ kan een huiveringwekkend vooruitzicht zijn.

STRENGER EN GENADIGER

Mensen die God als rechter zien, zijn vaak ernstige, serieuze gelovigen, die het zich niet te gemakkelijk willen maken. Ze zien onder ogen dat ze fouten hebben gemaakt in het leven. Dat is eerlijk en dapper. Maar het zou niet goed zijn bij de fouten en mogelijke straf te blijven staan. Inderdaad, God kan woest zijn als mensen van hun leven of dat van anderen een zooitje maken. Maar, en dat wordt te vaak vergeten, Hij blijft niet hangen in zijn woede. De Bijbel spreekt soms van een toornige of strenge God, maar vertelt veel vaker van een vergevende God. Theoloog Eginhard Meijering bracht die twee kanten van God mooi onder woorden: ‘God is strenger én genadiger dan ons geweten.’ Strenger dan ons geweten: wie zichzelf een beetje kent, zal niet rustig naar het oordeel uitkijken. Maar ook genadiger dan ons geweten: we moeten niet vergeten dat God zal oordelen met het hart van Christus. Meer nog, het christendom leert dat Christus het oordeel op zich genomen heeft.

SERIEUS GENOMEN

Vaak wordt bij het beeld van God als rechter alleen aan straf gedacht. Het geloof in God als rechter heeft echter ook een andere en misschien wel belangrijker kant. Die kant van God hoort bij zijn vader-zijn. Zoals een vader wil dat zijn kinderen uitgroeien tot goede, rechtvaardige mensen, zo wil God dat ook. Het is voor God niet om het even hoe ik leef. God is intens betrokken op wat ik van mijn leven maak. Stel dat het God niets kon schelen hoe ik leef, dat Hij het allemaal wel goed zou vinden -mijn leven zou onbeduidend worden. Dat God mij kent en mijn leven oordeelt, wil juist zeggen dat mijn leven serieus wordt genomen. Het doet er in Gods ogen toe en is voor hem van betekenis.

MET GOD JE LEVEN NALOPEN

Als ik terugkijk op mijn leven, komt als vanzelf de vraag op wat ik met mijn leven heb gedaan. Er zullen dingen zijn waarop ik trots ben, maar ook dingen waarvoor ik mij schaam. Dan is het goed dat onder ogen te zien en daar vergeving voor te vragen. Laat ik de tijd die mij rest gebruiken om schoon schip te maken en mijn leven te beteren. Maar laat het geen beangstigende gedachte zijn dat God mij oordeelt. Het heeft ook iets moois om ooit met God mijn leven na te lopen. Ik word daarbij liever door God beoordeeld dan door anderen of mijzelf, want anderen en ikzelf oordelen vaak minder barmhartig dan God.

Stephan de Jong is predikant van de Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel en redactielid van Open Deur.

< Terug