Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Een nieuwe postille voor de leerdienst

Zie ook Het onderstaande is het inleidende artikel van Goed gelovig. Uit dezelfde titel: Inhoudsopgave Goed gelovig De catechismusprediking Het gebruik van Goed gelovig Praktijkvoorbeelden Preekschetsen gerangschikt per catechismusvraag Ter inleiding In veel gemeenten is het gebruikelijk dat er een tweede dienst gehouden wordt: de leerdienst. Daarvoor dient de Heidelbergse Catechismus (HC) vaak als leidraad. […]

Premium

Het gebruik van Goed gelovig

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Een nieuwe postille voor de leerdienst De catechismusprediking Praktijkvoorbeelden Preekschetsen gerangschikt per catechismusvraag De opbouw van de schetsen Het boek is onderverdeeld in zeventien hoofdstukken; elk hoofdstuk behandelt een hoofdthema. Op de titelpagina van elk hoofdstuk wordt het hoofdthema omschreven. De titel van de schets geeft het thema aan als […]

Premium

Preekschetsen gerangschikt per catechismusvraag

Voor gebruikers van postille Goed gelovig die kiezen voor een aanpak van de catechismuspreek volgens de volgorde van de Heidelbergse Catechismus, bieden we het onderstaande overzicht. Naast elke vraag en antwoord uit de HC (v/a) is (zijn) het (de) nummer(s) van de corresponderende schets(en) uit deze postille geplaatst. Er is ook een interactieve thematische inhoudsopgave […]

Premium

Preekschets Kolossenzen 2:12 – Bediening van de Heilige Doop

Heidelbergse Catechismus Zondag 26 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt (Kol. 2:12). Het eigene van de zondag De kerkdienst waarin de heilige doop wordt bediend is een bijzondere, feestelijke dienst. Het evangelie van Gods genade komt hoorbaar en zichtbaar tot ons. Zondag […]

Premium

Preekschets Psalm 100 – Bevestiging van ambtsdragers

Heidelbergse Catechismus Zondag 49 Dien de Heer met vreugde (Ps. 100:2). Het eigene van de zondag De bevestiging van ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) staat vaak wat op een afstand van de gemeente. Toch is het een bijzondere zegen dat er mensen geroepen worden en beschikbaar zijn om dienend leiding te geven aan het leven van […]

Nieuwe boeken