< Terug

Vertrouw op je gevoel

Het is een vaak goedbedoeld advies: ‘Vertrouw op je gevoel’. Vaak heb je maar weinig aan dat advies. Als je gevoelens werkelijk zo eenduidig waren was de situatie in de eerste plaats al niet zo ingewikkeld. Maar laat je door deze boektitel niet uit het veld slaan: dit is geen gemakkelijk zelf-hulp boek met goedkope adviezen. Dit is een best pittig boek waarin wordt beschreven hoe je vruchtbaar op je gevoelens kunt leren reflecteren.

Ignitiaanse spiritualiteit

Het boek draait om de zogenaamde ‘ignatiaanse spiritualiteit’ die ooit, in de zestiende eeuw, is ontwikkeld door Ignatius van Loyola. Nu zijn er over deze spiritualiteit al veel boeken geschreven. Internetpastor en jezuïet Nikolaas Sintobin wil het echter zo alledaags en laagdrempelig mogelijk insteken. Hij probeert jargon te vermijden en illustreert zijn verhaal met herkenbare verhaaltjes over mensen met alledaagse keuzes. Dat is ook wel nodig, want de ignatiaanse aanpak is tamelijk diepgravend en op het eerste gezicht helemaal niet zo intuïtief.

Vertrouwen op je gevoel, zo legt Sintobin in het eerste hoofdstuk uit, is niet het volgen van je impulsen. Om te beginnen staat of valt het met een degelijke voorbereiding. Bij een concrete keuze moet je je goed verdiepen in alle voors en tegens, zoveel mogelijk informatie verzamelen, en bij dat alles een zekere mate van distantie houden. Pas dan kun je je eigen gevoelens min of meer ‘objectief’ beluisteren, ze goed duiden en op die manier ontdekken wat je écht wilt. In wat volgt beschrijft hij een helder en toepasbaar stappenplan om uiteindelijk tot een praktische keuze te komen.

Affectieve weegschaal

In andere hoofdstukken gaat Sintobin in op de vraag hoe je die luisterende houding ten opzichte van je gevoelens meer in je leven in kunt bedden. Hij noemt een aantal beproefde ignatiaanse technieken. Bijvoorbeeld die van het ‘levensgebed’ waarin je dagelijks terugblikt naar wat die dag je heeft gebracht aan positiefs én negatiefs. Of de ‘affectieve weegschaal’. Waarin je je een week lang inbeeldt dat je een beslissing hebt genomen, om daarna terug te blikken hoe die beslissing heeft gevoeld. Verhelderend is ook het hoofdstuk waarin Sintobin het belang onderstreept van een opvoeding waarin kinderen leren hun eigen gevoelens onder woorden te brengen. Want dat wordt wel duidelijk: op een goede wijze naar je gevoelens luisteren, dat is iets dat je een leven lang kunt leren.

Je moet het overigens wel wíllen leren, en daar gaat de katholieke Sintobin misschien wat te gemakkelijk van uit. Christenen geloven volgens hem dat ‘de stem van je hart’ ook ‘de stem van God’ is. Wie een calvinistische opvoeding heeft gehad, zal hier onmiddellijk de wenkbrauwen fronsen.

Maar wie doorleest wordt beloond. Op ignatiaanse wijze op je gevoelens vertrouwen heeft uiteindelijk niets te maken met een feel-good spiritualiteit. Integendeel: het leert je om je beperktheid te erkennen. Om zelfs midden in de diepste ellende ontvankelijk te blijven voor wat zich daar aan waardevols aandient. Zo wordt in dit boek een prachtige spiritualiteit zorgvuldig afgestoft en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

N.a.v. Vertrouw op je gevoel / Nikolaas Sintobin / als hardcover en als e-book

< Terug