Menu

Boeken

Aanbevolen door de redactie

Cover Geestspraak

In Geestspraak betoogt theoloog Henk van den Belt dat de Bijbel onfeilbaar betrouwbaar is omdat de heilige Geest daarin spreekt. Het gezag van de Bijbel geeft al lange tijd aanleiding tot discussie. Niet zozeer om de wonderen die erin staan of om de historiciteit van de bijbelverhalen, maar doordat christenen de Bijbel in de praktijk heel verschillend toepassen. Dit boek belicht hoe de Geest werkt bij de inspiratie van de bijbelschrijvers, hoe Hij zorgt voor de acceptatie van de Schrift en hoe Hij ons leidt bij de interpretatie. Het is een intrigerende bijdrage aan het gesprek over de hermeneutiek, aan de bezinning op de vraag hoe wij de Bijbel verstaan.

Vers van de pers

Cover Geestspraak
Cover Leven zonder God
Cover van Hoop
Cover van Te hemel te rijk
Cover van Ontwakend jodendom
Cover van De canon van het Nederlandse protestantisme

Om te bekijken

Gratis boeken lezen op Theologie.nl

Via Theologie Bibliotheek lees je integraal theologische boeken als onderdeel van Theologie basis of Premium. 

Nieuwe boeken