Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Bibliografie

Onderdeel van: Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk Allen, O. Wesley, The homiletic of All Believers. A conversational approach. Louisville: Westminster John Knox Press, 2005. Allen, Ronald J., Preaching is Believing. The Sermon as Theological Reflection. Louisville: Westminster John Knox Press, 2002. Alphen, Hieronymus van, Kleine gedichten voor kinderen. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1998. […]

Premium

III Inzoomen A Cultuur – Het belang van de hoorders

Onderdeel van: Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk Hoe nu verder? Er liggen nu een heleboel aantekeningen op je bureau uit de oriëntatiefase: resultaten van tekstanalyse; de opbrengst van het gesprek met de hoorders, een voorbereidingsgroep of een groep catechisanten; aantekeningen op grond van je interne gesprek met hoorders en via hen met de tekst. […]

None

Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk

Complete tekst van Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk, Bert de Leede/Ciska Stark, Boekencentrum, Zoetermeer, 2017, is digitaal beschikbaar Aanhef Hier doen we het voor Leren preken Leren luisteren Leren waarnemen Leren delen Tegen de stroom in Lichaam van Christus Opzet en werkwijze I – Protestantse prediking Voorbij de vanzelfsprekendheid A. Cultuur – Het geboorte-uur […]

Premium

IV B Theologie – De moed tot ‘naming God’

‘Preaching constructs in consciousness a “faith-world” related to God (…). Preaching can rename the world “God’s world” with metaphorical power, and can change identity by incorporating all our stories into “God’s story”.’ Zo definieert David Buttrick, grondlegger van de beweging van de New Homiletics, prediking. David Buttrick, Homiletic, 319vv. Dit is een rijke definitie met […]

Premium

IV C Spiritualiteit – Woorden (kunnen) proeven

Wat vraagt deze fase van het preekvoorbereidingswerk van de spiritualiteit van de prediker? Opnieuw gaat het dan om kennis, kunde en attitude. Met het oog op de verwoording gaat het vooral om de hermeneutische competentie, de bijbels-theologische scholing, een ontwikkelde taalgevoeligheid, en een basale retorische competentie van de voorganger. Elke voorganger weet dat in het […]

Premium

V A Cultuur – Horen met ogen en oren

Ondanks het feit dat een multimediale cultuur kenmerkend is geworden voor de westerse wereld van snelle menselijke interactie, blijft mondelinge communicatie het dominante instrument waarmee mensen onderling in de ontmoeting met elkaar communiceren. Wij spreken en worden aangesproken, we spreken aan en worden toegesproken, we luisteren en we antwoorden. In de individuele conversatie, in een […]

Nieuwe boeken

Lid worden