Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

1. Een korte geschiedenis van de discipline van de theologie van het Oude Testament

Hoe de theologie van het Oude Testament zich ‘doelmatig en organisch’ G. von Rad, 1963, 402. ontwikkelen? Door de eeuwen heen hebben theologen deze vraag heel verschillend beantwoord. Wie een blik op de geschiedenis van deze discipline werpt, ervaart niet alleen een stimulans door het brede spectrum aan ontwerpen, maar scherpt ook zijn bewustzijn voor […]

Premium

3. Een structureel canonieke benadering voor een theologie van het Oude Testament als geheel

Inleiding: de waarde van een literair-theologische benadering Het doel van dit artikel is om de boodschap van het hele Oude Testament in het oog te krijgen. De Hebreeuwse Bijbel bestaat volgens Goswell uit tekst en paratekst. G. Goswell, 2008, 673-683. Hij wijst in de voetnoten erop dat Gérard Genette het begrip paratext in 1997 gebruikte, […]

Premium

4. Demonstratie van een literaire benadering aan de hand van een structurele theologie van Exodus – Leviticus – Numeri

Inleiding De boeken Exodus – Leviticus – Numeri worden hier gezamenlijk be- handeld. Zie uitgebreid H.J. Koorevaar, 2007, 87-131. Dit komt voort uit de visie dat deze drie boeken oorspronkelijk in één concept zijn ontworpen. Het gaat in dat geval niet om drie boeken, maar één (oorspronkelijk) boek. Daardoor bestaat de Tora of de Pentateuch […]

Premium

8. De belofte van het zaad van de vrouw en de roeping van Abraham tot zegen voor alle volken

Een onderzoek naar de messiasverwachting Het begrip ‘messiaans’ is erg omstreden. Hier moet als werkhypothese het conventionele begrip van ‘messiaans’ in de zin van verwachting of hoop op een Messiasfiguur voldoen, waarvoor geldt: ten eerste dat hij een koningsfiguur zou zijn, ten tweede dat hij heil zou brengen, ten derde dat met hem de eindtijd […]

Nieuwe boeken

Lid worden