Menu

Basis

Consumanderen

IJskappen smelten, de zeespiegel stijgt. De aarde raakt uitgeput. En in onze hoop op internationale klimaatafspraken en maatregelen dreigen we steeds weer teleurgesteld te worden. Je zou er bijna apathisch van worden. Wat kunnen wij als simpele mensen doen tegen die overweldigende bewegingen in natuur, milieu en klimaat? Meer dan we denken.

Ik ontmoet Marjolein Tiemens-Hulscher bij haar thuis in Driebergen. De kachel staat een paar graden lager dan in mijn woning, maar het is behaaglijk. Ook omdat Marjolein met warmte haar passie deelt voor de aarde en de toekomst van wat geschapen is. Haar gezin heeft geen auto. Als er gereisd moet worden, gebeurt dat met de fiets of het openbaar vervoer. Ze leeft bewust. Gevoed in haar denken door haar ouders: haar moeder bestelde veertig jaar geleden al onbespoten groente. Gevoed ook door haar opleiding en haar werk bij het instituut voor biologische landbouw en voeding, waar ze leerde dat alles met alles samenhangt.

‘Wanneer je beseft dat jouw handelen altijd gevolgen heeft, kun je vanuit dat inzicht nieuwe en bewustere keuzes maken. En als je dan ook nog kijkt naar de kinderen die je zijn toevertrouwd, voel je meteen de dringende noodzaak en je verantwoordelijkheid voor de volgende generaties.’

EERLIJK AARDE-AANDEEL

Marjoleins visie op duurzaamheid is ook geworteld in haar geloof: ‘Dat de aarde ons gegeven is, leert ons te leven in dankbaarheid. Het geeft ons de kans om ons te verwonderen over en te genieten van de kleine dingen. Het is opnieuw dat besef van de samenhang der dingen.’

Duurzaam leven kan niet zonder eerlijk delen. Jezus zocht de gerechtigheid en kwam op voor de zwakkeren. ‘Je kunt de armen niet helpen zonder duurzaam te zijn. Wij moeten stappen terug doen. De cijfers liegen er niet om. Als we het gebruik van de aarde en haar middelen eerlijk zouden verdelen heeft ieder mens recht op 1,8 hectare; het eerlijk aardeaandeel. In Nederland gebruiken we per persoon ongeveer 6 hectare, alsof we drie keer de aarde tot onze beschikking hebben. Soms beseffen we niet wat wij persoonlijk van de schepping vragen.’

Wie op internet naar ‘groen geloven’ zoekt, vindt het gelijknamige bedrijf van Marjolein. Ze geeft lezingen en workshops over geloof en duurzaamheid. Bijvoorbeeld aan de hand van de ’10 geboden voor het milieu’. In haar parochie gaat ze een paar keer per jaar voor in een viering waarin groen geloven volop de aandacht krijgt. Ze is ook aangesteld als catecheet met duurzaam geloven als speciaal aandachtsgebied.

Een kernwoord in haar werk is ‘consumanderen’. We consumeren te veel. En de oproep klinkt al enige tijd dat we moeten minderen, ‘consuminderen’. Voor veel mensen klinkt dat als inleveren, als een vraag om ondragelijke sober te leven. Voor Marjolein gaat het eerder om verandering, om een andere manier van beleven: ‘consumanderen’. Het is aanleren en ervaren van een nieuwe dagelijkse routine. En dankzij het besef dat alles samenhangt, voelt onze inzet niet meer als nietig, maar als het kleine dat aan grootse dingen bijdraagt.

Harold Schorren is predikant van de Protestantse wijkgemeente Pauluskerk in Breukelen en redactielid van Open Deur.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP GROENGELOVEN.COM, DE WEBSITE VAN MARJOLEIN TIEMENS-HULSCHER. HIER ZIJN OOK DE ’10 GEBODEN VOOR HET MILIEU’ TE VINDEN.

OP WWW.DUURZAAMHEIDINACTIE.NL KUN JE UITREKENEN HOEVEEL HECTARE VAN DE AARDE JE MET JE HUIDIGE LEVENSSTIJL IN BESLAG NEEMT, JE ‘ECOLOGISCHE VOETAFDRUK’.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken