Menu

Premium

De dodenbezweerster uit Endor

1 Samuel 28

In 1 Samuël 28 waagt de bijbelschrijver zich aan een heikel onderwerp. Hij wil nog eenmaal een confrontatie tussen de profeet Samuël en koning Saul in zijn verhaal opnemen, bedoeld als vervolg op hoofdstuk 15. Maar hoe dit te realiseren, wanneer in 25:1 reeds de dood van Samuël is gemeld? Een dodenbezweerster moet uitkomst brengen. Necromantie behoort echter tot de vormen van waarzeggerij die in de Thora worden verboden. De bijbelschrijver mocht daarom voor necromantie geen reclame maken, maar de dodenbezweerster moet wel succes hebben met haar kunsten. De echte Samuël moet nog eenmaal aan koning Saul gaan uitleggen wat er staat te gebeuren, zodat de lezer zal weten wat het lot van een staatshoofd is die meent straffeloos met Gods gebod te kunnen schipperen – het onderwerp van hoofdstuk 15. De schrijver lost het dilemma op door de necromantie wel te beschrijven, maar niet in detail te treden. Het nadeel van deze aanpak is dat hierdoor in de voortgang van het verhaal enkele hiaten zitten die exegeten al tweeduizend jaar hebben beziggehouden.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken