Menu

Premium

De Jas II

Bij Genesis 39,1-20

Mooie jas

Neem voor deze zondag opnieuw de mooie jas mee die je vorige week ook mee had. Wanneer de kinderen naar voren gekomen zijn, laat je hun weer de jas zien en je vraagt of ze nog weten dat je deze jas vorige week ook liet zien. Probeer vervolgens samen weer even in herinnering te roepen wat er vorige keer allemaal verteld is naar aanleiding van de mooie gekleurde jas van Jozef, eindigend bij het moment dat Jozefs jas werd afgepakt en hij in de put werd gegooid.

Verhaal

Hoe gaat het verhaal van Jozef verder? Vertel in je eigen woorden hoe Jozef uiteindelijk verkocht werd aan handelaars die hem ook weer verkochten aan een belangrijke Egyptenaar. Die Egyptenaar heette Potifar en hij was erg blij met Jozef. Jozef zorgde goed voor het huis en alle bezittingen van Potifar. En hij gaf Jozef weer een jas. Maar ook deze jas raakte Jozef weer kwijt, ditmaal door de vrouw van Potifar.

Zij vond Jozef heel mooi en wilde heel graag met hem naar bed. Ze probeerde hem iedere keer weer te verleiden, maar Jozef ging er niet op in. Tot op het moment dat ze Jozef vastgreep bij zijn jas en hem naar zich toe wilde trekken. Jozef schrok, rukte zich los en rende naar buiten. Maar toen was wel zijn jas achtergebleven. En doordat zijn jas daar was achterbleven, dacht Potifar dat Jozef zich slecht had gedragen en stuurde hem weg. Opnieuw zonder jas werd Jozef nu naar de gevangenis gestuurd, opnieuw in een put dus.

Liedsuggestie

Elly Zuiderveld, ‘Jozef had een jas’, uit: Elly en Rikkert, Een boek vol liedjes.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken