Menu

None

De woorden van God

De emeritus hoogleraar houdt niet op met publiceren. Dat is een zegen. Nu weer een bundel met Bijbelstudies, afgewisseld met preken. Ze gaan allemaal over teksten die moeilijk te plaatsen of volstrekt niet te begrijpen zijn. Hoe goed is het dat een bundel als deze verschenen is. Ik hoop dat er nog meer volgen. Wie het geloofsleven wil vullen met ´troostvolle dagboekstukjes` schrikt bij het ter hand en ter harte nemen van ´God lééft`. Als je voor een ´therapeutisch evangelie` gaat, wordt diep teleurgesteld.  Wie bevestigd wil worden in eigen denken moet dit boek niet lezen. Of toch wel…?! Meer dan eens moest ik het boek terzijde leggen. Hier spreekt de God Die lééft. De adem werd me benomen. De woorden van God uit de mond van Zacharia, Amos(!) , Hosea en Ezechiël kwamen binnen, deden pijn, schudden wakker.

Hij laat blijken dat hij leeft

Het onderwijs van Jezus maakt me stil. Al lezend / luisterend waande ik me in de Kerk van ons belijden: heilig, katholiek en apostolisch. Ik dacht ´dit is wat er staat`! Van de Beek spreekt zelf  bescheiden over een gevecht om de waarheid te vinden – om te luisteren naar hem die de Waarheid is, in het besef dat Hij elk verstaan te boven gaat en we nooit met hem klaar zijn, omdat Hij lééft. Luisteren, nauwkeurige exegese is hier aan de orde. Het gevolg is wel dat we kennis van de God Die lééft verkrijgen, en Die niet past in onze ideeën en (dogmatische) systemen. God is niet ´de lieve pappa van het hedendaagse christendom`, Die ons een fijn leven geeft en altijd bij ons en om ons heen is.

Maar Hij lééft en laat dat blijken. In de geschiedenis die Hij maakt, met bloed, zweet en tranen; in kruis en opstanding van Jezus Christus.

Wat God zegt gebeurt

Dat Hij lééft laat Hij blijken in de levendmakende bediening van de Heilige Geest. Dit spreken en preken bestaat in betonen van geest en kracht. De preek over Ezechiël 16 vers 6 (Bodegraven, 20 febr. 2020(!) ) heb ik kunnen beluisteren. Het levenwekkende Woord werd over ons uitgesproken. Het gebeurde…! We werden we voor Gods aangezicht geplaatst, wij die dood waren in onze zonden en misdaden… Maar Hij kwam langs en sprak: Leef…! En wat God zegt gebeurt.

De Doop komt telkens weer ter sprake en we ontvangen onderwijs inzake de viering van het avondmaal (eucharistie). Wat een prachtige preken ´horen` we op een avondmaalszondag vanuit de Oude kerk in Veenendaal. Daar gaan de vensters open en krijgt een Gemeente in alle misère zicht op het grote feest in het hemels Jeruzalem. Daar samen te zijn met allen die uit de grote verdrukking komen en met Christus Die ons Leven is!

God lééft (E-book)

Een blije boodschap

Tot slot: in de studies en preken ontbreekt elk spoor van vermoeiende voorbeelden en actuele anekdotes. Terwijl de harde actualiteit in geen geval ontbreekt. Lees met het oog op de corona-crisis hoofdstuk 2. De grote zakenwereld met haar soms louche praktijken komt in hoofdstuk 13 aan de orde. Ben je op zoek naar je identiteit, dan krijg je in hoofdstuk 15 wijze raad.  Wie niet alleen ´sola Scriptura`, maar ook ´tota Scriptura` serieus neemt ontdekt de actualiteit van al die 66 Bijbelboeken. Wat een ellende komen we in al die boeken tegen. Maar midden in die actualiteit staat het grootste nieuws: dat God in Christus daarvan het centrum is. Als we ons dat bewust zijn, hoeven we de actualiteit niet te overschreeuwen door pseudo-actueel te doen, maar kunnen we Hem volgen in het dragen van het kruis.

In die actualiteit van de ellende van het nieuws (en van wat het nieuws niet haalt, maar wel ellendig is) klinkt de boodschap waar je blij van wordt: het evangelie van Christus. Neem en lees! Het boek leent zich voor 21 leerzame studieavonden.

n.a.v. Bram van de Beek / God lééft; over moeilijke teksten in de Bijbel / als paperback en e-book

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken