Menu

Premium

Een manier van leven

Bij Kolossenzen 1,9-23

Opmerking vooraf: de brief van Paulus aan de Kolossenzen is niet des kinds. Daarom is de keuze voor de kinderen associatief.

Associatie: Paulus bidt dat we in wijsheid een manier van leven vinden die past tegenover de Eeuwige.

Verhaal

Naar Robin en God van Sjoerd Kuyper (uitg. Leopold, 1996, Gouden Griffel). Robin heeft veel vragen. Hij wil weten of God hem wel ziet en hoort. Opa geeft wijze antwoorden.

‘Ziet God het als je iets stouts doet?’ vraagt Robin aan opa.

‘God kan jou niet zien,’ zegt opa.

‘Maar wel horen toch?’ vraagt Robin. ‘Hij heeft toch voor iedereen één oor?’

‘Dat is zo,’ zegt opa, ‘maar God kan jou alleen maar horen als jij dat graag wilt. Alleen als je het zelf wilt, kan hij je horen. Dan luistert hij. Dan pas.’

‘Hoe kan dat dan?’ vraagt Robin.

‘Het is net alsof je opbelt,’ zegt opa. ‘Als ik over een poosje weer in de grote stad ben, dan kan ik jou niet zien en ook niet horen. Maar als je mij dan opbelt, dan kan ik je wél horen! Zo is het ook met God. En het leuke van God is, hij is altijd thuis…’

Gebed

Volwassene: Zeg alleen ‘vader’, als je kind kunt zijn. Zeg niet ‘laat uw naam geheiligd worden’, als je alleen je eigen naam belangrijk vindt. Zeg niet ‘laat uw Koninkrijk komen’, als je hoopt er zelf beter van te worden.

Kind: Bid niet voor je brood van vandaag, als je niet wilt delen met wie niets heeft. Zeg niet ‘ons’, als je alleen maar aan jezelf denkt. Bid niet om vergeving, als je vindt dat anderen de eerste stap moeten zetten.

Volwassene: Bid niet voor een leven zonder kwaad, als je zelf niet op zoek bent naar het goede. Zeg niet ‘amen’ en ‘zo moge het zijn’, als je dit gebed niet ter harte neemt.

(herkomst onbekend)

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken