Menu

None

Even belangrijk als de hygiëne van de handen is de hygiëne van het hart

Handen wassen: hoe belangrijk is dat wel niet in deze huidige corona-crisis. Overal waar u binnen wilt gaan, staat het pompje met desinfectiemiddel klaar. Ook in de Bijbel waren de hygiëne erg belangrijk. Toch ging Jezus in Lucas 11 vanaf vers 37 ongewassen aan tafel. Dit veroorzaakt, zoals u wel kunt begrijpen, ophef. Moet u zich eens voorstellen: alsof Jezus expres zijn handen niet wilde desinfecteren voor het een restaurant in ging. Maar Jezus wil hier iets belangrijks mee zeggen. Wat precies?
Jezus overtreedt in dit Bijbelgedeelte dus een belangrijke hygiëne regel van die tijd. Hij gaat zonder zich te wassen aan tafel. Er staat woordelijk vertaald in vers 38: ‘Hij was niet ondergedompeld voor de maaltijd.’ Het gaat niet alleen even om handen wassen, maar echt om het nemen van een bad. Dat bad namen mensen om zich voor te bereiden op het aanliggen aan de tafel. Maar Jezus niet: recht uit het stoffige verkeer gaat hij aanliggen. Met zijn voeten stoffig en vies van al het stof, zo kunt u zich voorstellen.

Waarom waste Jezus zich niet?

De farizeeër die Jezus had uitgenodigd, maakt Jezus geen verwijt. Hij verwondert zich erover. Het was ook geen reinheidseis uit een religieuze wet, maar een goed gebruik dat Jezus overtrad. Waarom baadde Jezus zich niet gewoon?
Maar Jezus heeft het expres gedaan, om te provoceren. Hij zegt (vers 39): “Ach, jullie farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft Hij die de buitenkant gemaakt heft niet ook de binnenkant gemaakt?’

Het gaat óók om de hygiëne van de binnenkant

Jezus verlegt hiermee de aandacht van de buitenkant naar de binnenkant. Als de buitenkant in orde is, is het niet ook meteen zo dat de mens in het geheel in orde is. God is ook erg geïnteresseerd nar wat er binnen in de mens allemaal gebeurt. Niet alleen wat u doet vindt God interessant, maar ook wat u denkt en voelt. Het gaat God niet om de buitenkant óf de binnenkant, maar én de buitenkant én de binnenkant. Zo gedesinfecteerd als uw handen zijn, zo gedesinfecteerd moet ook uw hart zijn. Even belangrijk als de hygiëne van de handen is de hygiëne van het hart. Als u zich laat motiveren om dingen te doen, laat dat dan zijn uit gerechtigheid en de liefde tot God. Geen andere dingen.

Uw motivatie

Er kunnen echter drie andere krachten zijn waardoor u zich laat motiveren.
1. Status, geëerd worden door andere mensen. Uw gedrag laten afhangen van wat anderen van u vinden.
2. Geld. U geeft maar weinig van uw geld aan God, omdat u vindt dat het van uzelf is en u er zelf zeggenschap over heeft.
3. Religieuze regels. U bent strikt in de religieuze praktijk. U doet keurig uw ding voor God. Maar diep van binnen weet u dat uw hart er feitelijk buiten staat.
Maar hoe kunt u de binnenkant met de buitenkant verbinden? Op welke manier kunt u uw motieven zuiveren?

Hoe te veranderen?

Het is erg moeilijk om menselijk gedrag te veranderen. Toch is het mogelijk. Vier tips voor verandering:

  1. Neem de tijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gemiddeld veertig dagen nodig heeft om gedrag te veranderen.
  2. Richt u op een klein stukje om te beginnen. Bijvoorbeeld als status uw binding is: doe eens elke week iets waarvan u betwijfelt of mensen uw daardoor op een voetstuk zetten.
  3. Doe het in verbinding met anderen. Kies een persoon die u vertrouwt. Deze persoon kan u aanmoedigen of reflectie bieden. U kunt samen de successen vieren.
  4. Breng het bij God. Voor Hem doet u het immers. En indien u bij de vorige tip iemand gekozen hebt die ook christen is, kunt u ook uw gewenste verandering in gedrag samen in gebed bij God brengen.

Want om dat laatste gaat het natuurlijk. Om in betere verbinding met God te leven. Als u dit doet door te vertrouwen op Jezus, dan raakt u door de kracht van de Heilige Geest steeds meer vrij van wat u bindt. En raakt u steeds meer verbonden aan Jezus.
Meer lezen over wat Jezus tegen ons te zeggen heeft aan tafel? Deze bijdrage is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Hygiëneregels’ uit het boek Eten met Jezus van Stefan Paas, Gert-Jan Roest en Siebrand Wierda. Het is ook goed te gebruiken voor Bijbelstudies.

Over het boek Eten met Jezus

Eten met JezusSamen eten was voor Jezus een deel van zijn missie. Door met hem te eten, veranderden mensen. Aan tafel werd iets duidelijk van de wereld die hem voor ogen stond.
Eten en drinken was belangrijk voor Jezus. Als er iets te vieren was, was hij erbij. Veel mensen waardeerden de boeiende gesprekken die ontstonden. Als Jezus maar niet zulke pijnlijke dingen zou zeggen. En als hij maar niet van die rare mensen zou mee-nemen… Een ‘veelvraat’ en een ‘dronkaard’ noemden tegenstanders hem. In het voorjaar van 2011 heeft Via Nova, een jonge christelijke gemeente in Amsterdam, een serie samenkomsten gehouden over gedeelten uit het boek Lucas. Het zijn allemaal gedeelten waarin het gaat over Jezus aan tafel. In dit boekje staan negen bijbelstudies die gebaseerd zijn op deze samenkomsten.
button
Lees ook eens 7 feiten over Job, of: 7 feiten over Elisa. Beide bijdragen gaan ook over bijbelstudieboeken.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken