Menu

None

Geroepen door God

Bij toeval viel dit boekje ter recensie in de Veluwse Kerkbode in mijn brievenbus op dezelfde dag dat ik een brandbrief kreeg van een gemeentelid met de vraag: Wanneer kan ik weer naar de kerk? Ik dacht: hier moet ik wat mee. En zo werd het idee geboren om in  de zomerperiode op zes achtereenvolgende woensdagavonden een bijbelkring te organiseren over de bijbelgedeelten die met de profeet Elisa (boerenzoon!) te maken hebben.

De pennenvruchten van deze emeritus predikant van Rotterdam-Delfshaven lezen als een trein vanwege zijn sappig vertellende schrijfstijl. Hij benoemt de dertien hoofdstukjes als ‘meditatieve bijbelstudies’. Dat betekent: hij biedt méér dan bijbelstudies (want je wordt zo de actualiteit ingetrokken via zijn associatieve, vaak rake gedachten(sprongen)), maar ook mínder dan een degelijke bijbelstudie (er worden zelden precieze exegetische opmerkingen gemaakt met verwijzing naar verbanden en bronnen).

Dit maakt het boek echter wel toegankelijker voor gewone gemeenteleden. Uitstekend geschikt als leidraad voor een serie bijbelkringen. Goede gespreksvragen helpen thuis en op de kring een ieder op gang die zich laat boeien door deze profeet, die optrad in donkere tijden. Een profetische stem in crisistijd is ook vandaag broodnodig. De Jong heeft en geeft een goede antenne voor wat er gaande is in politiek en kerk én kent van binnenuit de rijkdom van onze bevindelijke traditie.

De hoofdstukjes maken tegen het einde de indruk van haastwerk, maar dat zij een dominee die zich nog steeds met hart en ziel en her en der zó inzet vergeven. Wie in de binnenkamer en op een kring zich wil laten verrassen door Gods instrument Elisa wordt met dit boek heel goed op weg geholpen.

En de boer hij ploegde voort…

L.W. Smelt
Voorthuizen

Meer lezen

In tien bijbelstudies onderzoekt de auteur het leven van de profeet Elisa, van zijn roeping tot zijn laatste profetie. Elisa, de opvolger van Elia, profeteert in een onrustige tijd. Er woedt oorlog tussen de volken, maar ook tussen Jeruzalem en Samaria. Al die strijd leidt tot afschuwelijke taferelen, honger en armoede. Terwijl Elisa de elite aanspreekt op hun gedrag, helpt hij de mensen om hem heen en wijst hun de weg. Waar Elia iets heeft van Johannes de Doper, zien we in Elisa de contouren van Jezus.

Bestel hier

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken