Menu

None

Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt

Onderdeel van

Zie ook

Neem een (proef)abonnement op PreekWijzer om vraag 13-100 ook te kunnen lezen.

Tot geluk gedoopt

1 Waarin vind jij je geluk?

Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld.

2 Ga jij niet zelf over je geluk?

Gelukkig niet! Wij zouden ons vergissen, wanneer God ons de keuze liet. Daarom heeft Jezus gezegd: Wie voor zichzelf leeft, zal het leven verliezen, maar wie zijn leven kwijtraakt aan Mij, zal behouden worden.

3 Zoekt ieder mens dan niet zelf het geluk?

Nee, want met alle andere mensen deel ik in gebrokenheid, tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig en zelfs het beste is moeite en verdriet. Echte vreugde ligt in God, de bron van het leven, en in Jezus Christus, het licht van de wereld.

4 Wat bedoel je met schuld?

Dat ook in mij verzet leeft tegen God en mijn medemens. Vervreemd van God zijn wij schuldig aan veel lijden en onrecht, lijden wij aan onszelf, aan elkaar en aan het vele kwaad in deze wereld.

5 Hoe gaat God om met zonde en kwaad?

God zal eens alle kwaad en zonde oordelen, zoals Hij de wereld ooit schoonmaakte met de zondvloed. En zoals Noach ooit alleen in de ark veilig was, zo ben ik alleen in Jezus Christus veilig. Dat beeldt mijn doop uit.

6 Je bent gedoopt. Wat betekent dat?

Jezus Christus heeft recht op mij. God zegt mij toe dat ik deel in Christus’ dood en opstanding. Hij belooft mij dat mijn oude leven met Christus ondergaat in de dood en ik met Christus een nieuw leven zal leiden in het Koninkrijk van God.

7 Met Christus een nieuw leven leiden. Hoe kom je erbij om dit te zeggen?

Alleen door te geloven wat God mij in de doop belooft. Anders zie en ervaar ik niets van dat nieuwe leven. Omdat ons geloof vaak zwak is, heeft God de doop ingesteld als teken en onderstreping van zijn belofte.

8 Waarom wordt er met water gedoopt?

Het water is een teken: zoals je een bad neemt om schoon te worden, zo is de doop ‘het bad van de wedergeboorte’. We worden gewassen om schoon Gods nieuwe dag in te gaan.

9 Hoe vaak moet je gedoopt worden?

Eén keer. Je wordt ook maar één keer geboren. De doop markeert de radicale overgang naar het nieuwe leven. Ook al duurt die verandering van oud naar nieuw zolang ik leef.

10 Waarom worden kinderen ook gedoopt?

God wil vanaf het allereerste begin van ons leven onze God zijn. Hij verbindt zich al aan mij voordat ik voor Hem kan kiezen. En Hij werkt van generatie op generatie in de gemeente die bestaat uit mensen van alle leeftijden.

11 Wie heeft de doop ingesteld?

Na zijn opstanding heeft Jezus de opdracht gegeven om nieuwe volgelingen te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Daarom heeft de kerk altijd nieuwelingen gedoopt.

12 Hoe word je als gedoopte een gelukkig mens?

Door de weg te gaan van geloof en bekering. Dat is: leren om God te vertrouwen als mijn hemelse Vader, om Jezus te volgen als mijn Heer en om door de kracht van de Heilige Geest samen met andere gelovigen de nieuwe wereld te verwachten, vol gerechtigheid en zonder verdriet.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken