Menu

Basis

‘Het is echt een wisselwerking’

Via Netwerk Dien je Stad worden jongeren maatje voor eenzame ouderen of anderen in een kwetsbare situatie, in hun buurt of stad. Of ze zetten zich eenmalig in. Ze doen in ieder geval de ervaring op dat je daarmee niet alleen het leven van een ander maar ook dat van jezelf meer betekenis geeft.

Een zwaai naar je buren, de vraag of je een boodschap mee kan nemen, een groet voor iemand die je gewend bent om voorbij te lopen. Ogenschijnlijk simpele dingen kunnen zoveel effect hebben. We zijn allemaal gemaakt om in relatie met elkaar te leven. Of je iemand nu al lang kent of misschien op straat tegen komt: als je iets van je tijd en aandacht aan de ander geeft, kan er verbinding ontstaan. Een verbinding die zorgt voor welzijn en groei van jezelf, de ander en je buurt, dorp of stad.

De profeet Jeremia schreef in een brief aan de Israëlieten die vanuit Jeruzalem waren weggevoerd naar Babel en daar in ballingschap leefden: ‘Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ Dus zelfs als je je ergens niet thuis voelt, als je in een vijandige stad woont, gaat de bloei van die stad en haar inwoners je aan.

Maatjes

Bij ‘Netwerk Dien je Stad’ in Ede brengen we verbindingen tot stand door jongeren te koppelen aan mensen die eenzaam zijn of in een kwetsbare situatie zitten. We zien dat waar eenzaamheid groeit, ook steeds meer jongeren bereid zijn om aandacht en tijd te geven aan deze doelgroep. Zij zetten zich eenmalig of structureel in door een maatje te zijn, een klusje op te pakken, huiswerkbegeleiding te geven of activiteiten te organiseren.

Een van die jongeren is Bas. Hij heeft in april 2020 gereageerd op een oproep om eenzame ouderen te bellen. Door de corona pandemie en de maatregelen om die in te dammen, namen de eenzame gevoelens onder oudere bewoners toe. Bas belde regelmatig met mevrouw van S. Toen de maatregelen versoepeld werden, konden ze elkaar ook in het echt ontmoeten. Ze zijn nog steeds maatjes.

Het is een soort vriendschap. Alleen zit er wel een groot leef tijdsverschil tussen. Maar dat kan dus prima.’

Leeftijdsverschil kan prima

In een video vertelt Bas: ‘Ik ga stage lopen voor mijn opleiding in Suriname. En dan kan ze me natuurlijk helemaal niet missen en ik haar ook niet. Dus zijn we nu alvast aan het oefenen om te kunnen skypen als ik straks daar ben.

Jongeren hebben iets te brengen en ouderen denk ik ook. Ouderen hebben heel veel levenservaring, mevrouw is 91. Het is niet zo dat zij het voor mij doet of ik voor haar. Maar het is echt een wisselwerking. Het is een soort vriendschap, alleen zit er wel een groot leeftijdsverschil tussen. Maar dat kan dus prima.’

Waardevolle bagage

Jongeren zijn zo van betekenis voor anderen in hun straat of stad. Daarmee geven ze betekenis aan het leven van die ander en dat van zichzelf. Zij hebben nog een reis voor zich en dit is waardevolle bagage: de ervaring dat het vanzelfsprekend en betekenisvol is om naar elkaar om te zien.

Marieke van der Heide is teamleider van ‘Netwerk Dien je Stad’ in Ede. Zie www.dienjestad.nl.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken