Menu

Premium

Het_einde_van_deze_wereld

Bij Matteüs 24,32-44

Gesprek

Het is niet eenvoudig om met kinderen even in een kort moment over het einde van deze wereld te praten. Daarom halen we er een enkel element uit.

De schriftlezing uit Matteüs begint met een les uit de natuur. Aan wat er in de natuur gebeurt, kun je ontdekken welk seizoen op handen is. Dit is voor kinderen een makkelijk te herkennen gegeven. Meestal hebben de kinderen wel natuur in hun omgeving waaraan ze bijvoorbeeld de wisseling van de seizoenen kunnen herkennen.

Nodig de kinderen uit naar voren te komen. Vraag hun een omschrijving te geven van het weer van die morgen. Het zou leuk zijn als er bijvoorbeeld op het kerkplein een boom staat die zijn bladeren verloren heeft. Maar als dat niet het geval is, dan is er waarschijnlijk voldoende natuur in de omgeving van de kinderen wat hen kan helpen bij het bepalen van het seizoen. Je kunt dit zo kort en zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het benoemen van de kleuren die je op dit moment in de natuur ziet, of er nog veel blad te zien is en of er nog bloemen zijn. Ook de temperatuur is een leuk onderwerp. Hoe koud is het? Welke kleren trek je dan aan?

Jezus leert ons dat zoals je aan de natuur kunt ontdekken welk seizoen ophanden is, je zo aan de gebeurtenissen in de wereld kunt ontdekken wanneer het einde snel zal komen. De vijgenboom is namelijk van alle bomen de eerste die bloesem krijgt. Dus wanneer deze boom begint te bloeien, weet je dat de zomer eraan komt. En zo heeft Jezus van verschillende gebeurtenissen verteld die ons laten weten dat het einde van deze wereld snel zal komen. Het einde van deze wereld zal het begin zijn van Gods Koninkrijk, dat is zijn nieuwe wereld waarin alles weer goed zal zijn, zoals God het ooit bedoelde toen Hij de wereld maakte.

Liedsuggesties

Evangelische liedbundel 56, ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien’;

LB 447, ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’.

Bij Matteüs 24:32-44

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken