Menu

None

Huub Oosterhuis: Van grond en vuur

In Stilte zingen is het liedoeuvre van Huub Oosterhuis beschikbaar gesteld. In dit liedboek zijn de teksten verzameld die Huub Oosterhuis in de afgelopen zestig jaar heeft geschreven, om in de zondagse liturgie en in andere vormen van eredienst, bij doop, huwelijk en begrafenis te worden gezongen. Zo ook de prachtige tekst hieronder staat in de liedbundel.
 


 

Van grond en vuur

 

Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak,
van licht en stem,
uw evenbeeld.

 

Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.

 

Van licht en stem
zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

 

Niet meer beklemd en verdeeld
niet meer in woorden gevangen
één en gekend en bevrijd
eindelijk mens zal ik zijn.

 

Van licht en stem
zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

 

Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
zie, Ik kom haastig, zegt Hij.

 

Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak,
van licht en stem,
uw evenbeeld.

 

– Huub Oosterhuis, Stilte zingen, p. 596

 


Huub Oosterhuis – Stilte zingen

 

Huub Oosterhuis - Stilte zingen 
    
Liederen, gebeden, gezongen gedichten
In Stilte zingen is het complete liedoeuvre van Huub Oosterhuis beschikbaar gesteld, een unieke uitgave die verschijnt ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag. Anders dan in het vijfentwintig jaar geleden verschenen Gezongen Liedboek is een aantal oudere teksten niet meer opgenomen; sommige zijn herschreven. En er zijn veel nieuwe liederen bijgekomen.
     
    
Bestel het boek hier
   
   

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken