Menu

Basis

Ik durf het te zeggen

Voor je mening uitkomen – ook als je zwaar in de minderheid bent en je vrienden iets anders vinden. Voor iemand opkomen – ook als je misschien wel alleen staat. Tips om je te durven uitspreken.

Je rug recht houden lijkt eenvoudiger dan het is. In onze cultuur zijn we nuanceren en de weigering om te oordelen als volwassen en wijs gaan beschouwen. En vaak is dat ook wijs. Toch kunnen nuance en besluiteloosheid ook een gevolg zijn van oppervlakkigheid en gebrek aan moed. Hoe blijf je eerlijk, maar ook moedig en duidelijk? Een aantal tips om een rechte rug te houden in een tijd van een overvloed aan informatie:

1 KIES EEN ASPECT VAN EEN KWESTIE

Er is altijd méér te zeggen, maar dat is nog geen reden om niets te zeggen. Ontken niet dat een kwestie meerdere kanten heeft, maar weiger onrecht weg te nuanceren omdat er óók nog andere zaken spelen. Neem bijvoorbeeld de oorlog in Syrië. Niemand kan ontkennen dat er vrouwen en kinderen kapot worden gebombardeerd door met name het regime. En wie de grootste macht heeft, draagt de grootste verantwoordelijkheid. Dat president Assad de indruk wekt dat hij sommige christenen beschermt, mag nooit een reden zijn om genuanceerd te zijn over zijn gruweldaden.

2 VERDIEP JE IN DE ZAAK

Nuance en twijfel komen vaak voort uit een oppervlakkige lezing van het nieuws; oppervlakkige argumenten voorkómen dat je verder onderzoek doet. Er zijn altijd allang mensen bezig met een zaak waarover je een mening aan het vormen bent. Vraag hulp, uit je zorgen, laat je informeren en zoek medestanders. Beter ergens voor gaan staan dan wegkijken omdat iets te moeilijk zou zijn.

3 KIES JE BRON

Een rechte rug heeft steun nodig, dat kun je niet alleen. Ik zoek steun in de traditie waar ik uit leef: christendom. De rode lijn van het bijbelse verhaal is dat het Hebreeuwse volk moet gedenken dat ze vreemdelingen geweest zijn in Egypte. Dat is de aanhef van de wet en de reden van het belangrijkste feest: Pesach, het joodse paasfeest. Dat feest is aan de gang als Jezus van Nazaret zich laat kruisigen. Het betekent dat níet het verdedigen van de nationale identiteit of het beschermen van jezelf tegen mogelijk gevaar de eerste aandacht verdient, maar de identificatie met de vreemdeling, welke vreemdeling dan ook. In het vertrouwen dat door de angst en de pijn heen nieuw leven zal ontstaan.

Rikko Voorberg is ‘theoloog in het wild’, begon de PopUpKerk in Amsterdam en vele andere projecten.

De meerderheid heeft nooit het recht aan haar kant. Dat is een van die maatschappelijke leugens waartegen een vrij denkend mens zich moet verzetten.

NAAR HENRIK IBSEN

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken