Menu

None

In het midden

De Farizeeën en schriftgeleerden brengen een vrouw die overspel heeft gepleegd voor Jezus. Ze zetten haar in het midden neer, zo schrijft Johannes. Jezus laat de aanklagers afdruipen. ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ De vrouw blijft achter, nog steeds op de plek waar ze neergezet is. In het midden, staat er expliciet bij. Dat frappeerde me, dat Johannes haar plaats nog een keer noemt. Zo nauwkeurig hoeft het niet? Toch doet hij het. Dat geeft mij zomaar het gevoel dat daar iets mee aan de hand is.

Het midden is in de evangeliën de plek waar iemand wordt neergezet om als voorbeeld te dienen. Maar Johannes zet niet vaak mensen in het midden. Kijk even mee. Hij laat Johannes de Doper zeggen: ‘In uw midden is iemand die u niet kent.’ (Joh. 1:26). De evangelist vertelt later dat Jezus tussen twee anderen aan het kruis hangt, hij in het midden. (Joh. 19:18) En hij vertelt tot twee keer toe dat Jezus na zijn opstanding aan de leerlingen verschijnt. Hij komt binnen door een gesloten deur en gaat in hun midden staan. (Joh. 20:19 en 26) Verder gebruikt Johannes het woord ‘midden’ niet.

Het midden is dus de plek van Jezus. Op zíjn plek wordt deze vrouw neergezet. Ze wordt als een lam naar de slachtbank geleid, een wisse dood tegemoet. Misschien een letterlijke dood door steniging, in ieder geval een sociale dood. Ze wordt te kijk gezet en op haar gedrag vastgepind. Ze wordt veroordeeld tot uitsluiting. Maar zoals Jezus door de dood heen gehaald wordt de opstanding in, zo bevrijdt Jezus haar van haar veroordelaars. Zij mag opstaan en in plaats van de dood, nieuw leven tegemoet gaan.

De vrouw wordt op de plek van Jezus gezet en aan haar gebeurt wat later aan Jezus gebeuren zal: de opstanding. Zo is het, midden (!) in het evangelie, al een beetje Pasen.

Bij Johannes 8:1-11

Marga Haas is theoloog en publiceert elke twee weken een korte overweging bij een bijbeltekst op haar blog ‘Parelduiken in de bijbel‘. 
Zij is ook redactielid van Open Deur en schreef dit blog in het kader van het paasnummer van Open Deur ‘De rotsen gaan open’ – op reis langs stenen met een verhaal. Tevens is zij de auteur van het boek God en ik, wij zijn een.

God en ik, wij zijn een

God en ik wij zijn één - Marga Haas

Meester Eckhart leefde zeven eeuwen geleden. De woorden van deze mysticus zijn niet eenvoudig te doorgronden, maar onverminderd actueel. Meester Eckhart combineert een grote liefde voor God met een scherp inzicht in de menselijke ziel. Voor wie verdieping zoekt, is Eckhart een onmisbare wegwijzer.
God en ik, wij zijn één bevat een veertigdaagse kennismaking met zijn werk: elke dag begint met een citaat van Meester Eckhart en eindigt met een korte meditatie hierover van Marga Haas. Samen brengen zij je telkens een stap verder op je weg naar binnen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken