Menu

Basis

Jezus, het antwoord op (w)elke vraag

Onlangs maakte ik deel uit van een voorgangersreis naar Oeganda, voor de vijfde keer georganiseerd door TEAR. Wij waren één week te gast in dit land, dat wel ‘de parel van Afrika’ wordt genoemd, om te zien en horen hoe kerken daar omgaan met hun roeping om hun licht te laten schijnen voor de mensen.

Als ervaren brengers van het goede nieuws bevonden wij ons dit keer in een ontvangende positie. Waar wij met een mond vol tanden stonden ten opzichte van armoede, zagen wij hoe kerken hier in de loop der jaren succesvol hadden bijgedragen aan ontwikkeling en eigenwaarde wisten terug te brengen bij de bevolking.

Het evangelie klinkt overal hetzelfde, maar hoe daar handen en voeten aan wordt gegeven verschilt van cultuur tot cultuur. Het is wat al te makkelijk om mensen te vertellen dat Jezus het antwoord is, als je niet eens de vragen weet die leven. Als rijke westerlingen gefêteerd worden op een maaltijd door mensen die dagelijks met armoede te maken hebben, dan vragen we ons al snel af: ‘Hoe betaal ik dit terug?’ We zijn uit onze comfortzone als we ontvangen van mensen die in onze ogen zo weinig kunnen missen.

TEAR is de weg ingeslagen om lokale kerken te helpen om als dorpsgenoten gezamenlijk ontwikkeling aan te pakken. Wij hebben gezien en gehoord hoe een integrale aanpak van systematische bijbelstudie en onderzoek naar noden in de gemeenschap een stevige ondergrond is om economische pijlers op te zetten. Men begint bij wat in de gemeenschap voorhanden is: wie kan wat bijdragen?, in plaats van voor oplossingen naar de rest van de wereld te kijken.

Daar is vertrouwen voor nodig. We hoorden verhalen van mensen die eigenwaarde hervonden hebben. In sommige dorpen had men zelfs het lef om de overheid te vragen een verharde weg aan te leggen. Daarom denk ik dat juist lokale kerken daadkrachtig kunnen zijn: zij kennen de worstelingen in hun eigen gemeenschap van binnenuit.

Zo’n voorgangersreis geeft inspiratie om ook zelf in eigen wijk en buurt met een integrale aanpak aan de gang te gaan en de vragen te ontdekken waarop Jezus het antwoord is.

— Annemieke van den Berg is relatiemanager Integral Mission (ZWO) bij MissieNederland en redactielid van TussenRuimte.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken