Menu

None

Jongeren en keuzes maken

Afgelopen week verscheen van ds. Wim Markus het boek Multiple choice. Over Gods leiding en jouw leven. Keuzes maken is niet eenvoudig. Er valt zo veel te kiezen. Hoe moet je de dingen afwegen? Wat is echt belangrijk? Ds. Wim Markus gaat in dit artikel in op de voorbeeldfunctie die ouders en jeugdleiders hebben voor jongeren. ‘Wees als ouder of jeugdleider een voorbeeld voor jongeren als het gaat om keuzes maken in het leven.’

‘Wat wil je worden?’ Enkele generaties geleden wisten veel jongeren al vroeg het antwoord op die vraag. Was je vader boer dan volgde jij hem op. Meisjes die moesten nadenken welke opleiding voor hen het beste is, waren er ook niet veel. Vandaag is het voor christenjongeren vooral verwarrend. Zij willen Jezus volgen, maar hoe laat je Hem echt voorgaan? Zit je zijn plannen met jou niet in de weg als je kiest voor automonteur? Stel dat God voor jou bedoelde om de zorg in te gaan. Loop je nu Gods zegen mis? Hoe kun je eigenlijk weten wat Hij wil voor jou? Moet je die puzzel eerst oplossen en daarna je keuze maken? Maar dat hoeft dan eigenlijk niet meer. Of is het geen kwestie van puzzelen, maar van vertrouwen dat God jouw leven op een perfecte manier leidt dwars door jouw keuzes heen, die er daarom echt toe doen?

Veel ouders en jeugdleiders zullen die vragen herkennen. Ook al is niet elke jongere open over wat hem of haar bezighoudt. Het is daarom goed niet te wachten op hun vragen. Spreek als ouder er met je oudere kinderen over en maak als jeugdleider heel bewust elk seizoen een programma over ‘Gods leiding en jouw leven’. Belangstelling verzekerd!
Uiteraard is het niet verkeerd om te verwijzen naar toegankelijk lectuur, maar vergeet niet om zelf voorbeeld te zijn.  Ook als volwassene moet je steeds weer keuzes maken. Vertel de jongeren maar hoe u tot de keuze kwam om jeugdleider te worden of als moeder te gaan werken als ICT-er.

Voor een programma over keuzes maken zijn minstens zes uitdagingen van belang:
1.    Durf te denken
2.    Durf de gevolgen te overwegen
3.    Durf advies in te winnen
4.    Durf je zelf te wantrouwen
5.    Durf te twijfelen aan ‘profeten’
6.    Durf te wachten.

Dit alles binnen het kader van Gods hoofddoel voor ons leven: aan Hem toegewijd (willen) zijn. Voor alles wat niet in strijd is met dat hoofddoel geeft God ons de vrijheid om zelf keuzes te maken. Echte vrijheid, want we zijn geen voorgeprogrammeerde robot met een schijnleven. Dat Hij ons ook daarbij wil helpen is toegezegd in de belofte dat God zijn kinderen de weg door het leven wijst. Ook al weten we lang niet altijd hoe Hij dat doet. Meestal niet door tastbare leiding. Veel vaker door  ‘toevallige’ omstandigheden, die voor een christen tot ‘Godgebeurtenissen’ kunnen worden. Ook de zes genoemde uitdagingen zijn even zovele wegwijzers die God gebruiken wil.

Nog belangrijker dan allerlei toegankelijke programma’s is trouwens om zelf toegankelijk te zijn als ouder en jeugdleider. Dat schept ruimte voor de vragen van jongeren en voor jouw antwoorden.

Van ds. Wim Markus verschenen eerder Grond onder je voeten. Omdat jouw geloven niet in de lucht hangt en Watermerk. Jij en je doop. Ook werkte hij mee aan Like God. Bijbels dagboek voor jonge mensen van 20 tot 35 jaar.

Multiple choice

Multiple choice - Wim Markus

Keuzes maken is niet eenvoudig. Er valt zo veel te kiezen. Hoe moet je de dingen afwegen? Wat is echt belangrijk?
Maar hoe kun je nu precies Gods wil leren kennen en Zijn leiding van je leven? Sommige christenen lijken een hotline met de hemel te hebben. Dit boek zet daar een paar stevige vraagtekens bij, zonder te ontkennen dat de Here God soms zijn kinderen op zo’n directe manier leiding geeft. Om je daarin een beetje de weg te wijzen is dit boek geschreven.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken