Menu

Premium

Kidsmoment Martha, Martha

Kindermoment Lucas 10:38-48

Dit kindermoment past binnen een serie van kindermomenten dat zich laten inspireren door de Schriftgedeelten waar een Bijbelse personage dubbel wordt aangesproken. Denk aan: Abraham, Abraham; Jacob, Jacob; Mozes, Mozes; Samuël, Samuël; Simon, Simon; Martha, Martha; Saul, Saul. Zo’n aanspreking door God of Jezus vormt een onderbreking, een belangrijk moment, hier gaat iets bijzonders gebeuren en je mag het niet missen. God wil er zeker zijn dat je Hem hebt gehoord. God wil geen risico lopen, stel je voor dat je twijfelt aan Gods stem. In dit kindermoment belanden we aan bij Martha en Maria. Hier wil Jezus de volledige aandacht van Martha nadat ze haar frustratie uitte bij Jezus. (Lucas 10:38-48)

Lees ook de kindermomenten: Mozes, Mozes en Saulus, Saulus.

Voorbereiding

In geval je beschikt over presentatiemogelijkheden, bereid je een presentatie voor bestaande uit één slide met een gepaste afbeelding (met Martha/Maria/Jezus) en één slide met de zin uit Lucas 10:41.

Eventueel plaats je vooraan een tafeltje waar Martha haar voorbereidend werk op kan verrichten.

Je vraagt voorafgaand aan de kerkdienst (of in de week vooraf) tenminste drie volwassen leden om mee te werken. Je brieft de volwassenen vooraf, maar ook niet te grondig want dat vraagt weer extra tijd en voorbereiding. Op die manier is er ook nog ruimte genoeg voor improvisatie.

Je vraagt één persoon om het tekstgedeelte voor te lezen op zodanige manier dat we een aantal foto’s kunnen nemen van het gebeuren.

Fotoshoot. Kindermoment Martha Martha.
Fotoshoot bij het kidsmoment. Foto via Filip De Cavel.

Een fotoshoot

Vandaag nemen we foto’s van het bezoek van Jezus aan Martha en Maria. Het verhaal wordt opgedeeld in een aantal scènes en je telkens je een scène hebt gelezen, neem je een foto van die scène. Een voorbeeld: je leest Lucas 10:38 voor. Daar staat: ‘Toen ze verder trokken, ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. De drie volwassenen die ondertussen vooraan in de kerk staan, krijgen nu welgeteld vijf seconden om in een fotopose te gaan staan. Je vraagt aan alle aanwezigen om de ogen te sluiten, je telt hardop tot vijf (je vraagt de kinderen om mee te tellen) en de ogen mogen opengaan. Als het goed is, staan de drie acteurs stil (= de foto is geslaagd). Dit herhaal je zo vaak als dat er scènes in de tekst staan (vijf à zes ‘foto’s’).

De ervaring leert dat sommige kinderen signalen zullen geven om vooraan te komen staan om mee op de foto te gaan. Laat dit zeker toe wanneer de context het toelaat.

Aan het einde nemen de acteurs een applaus in ontvangst.

De boodschap?

Dit tekstgedeelte mag niet gebruikt worden om Maria en Martha scherp tegenover elkaar te plaatsen (wat doorgaans gebeurt bij de uitleg). Beiden hadden Jezus hartelijk lief. De ene (Martha) drukte dit uit door te dienen, de andere (Maria) door aan Zijn voeten te gaan liggen en luisteren. Dit gaat over timing en weten wanneer je aan de voeten van Jezus moet zitten.

Martha zette Maria op haar plaats. Maar Maria zat al op haar plaats.

Filip De Cavel is oudste in de Evangelische Kerk De Rots (Wondelgem, België) en doceert als externe lesgever ‘homiletiek’ aan de ETF Leuven en aan het Instituut voor Bijbelse Vorming (Leuven). Filip verzorgt in de eigen kerk het wekelijkse kindermoment.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken