Menu

None

Kleine liturgie voor naast het bed

In het nieuwe boek Ons leven vieren van onder anderen Bert Dicou staan kleine liturgieën voor verschillende situaties. Onderstaand een liturgie bij ziekte van Alleke Wieringa.

Dit kleine liturgietje ‘doe’ ik soms bij gemeenteleden die geen woorden meer hebben of niet heel erg meer bij de tijd zijn. Het bevat een troostende Bijbeltekst en een paar overbekende teksten uit onze kerkdiensten. Dit in de hoop dat dit nog wat herkenning en steun aan de diepere lagen van het bewustzijn geeft.
Soms is er familie bij, soms niet – dan laat ik het papier liggen met mijn naam eronder, zodat men weet dat ik geweest ben.

Zingen

In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Zeggen

Verheugen wij ons in de dienst aan de Ene
die ons sinds mensenheugenis trouw blijft.
Mogen wij in deze dienst gestalte geven aan de hoop,
die in ons is,
aan de liefde die ons draagt
als een zichtbaar teken van ons geloof
en als een vreugdevolle bemoediging voor ons leven.

Zingen

Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord,
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

Lezen

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik
zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke
rechterhand.
— Jesaja 41:10

Zingen

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. (Waar zorg en liefde is, daar is
God.)

Bidden

Onze Vader

Zegen

De Ene zal je zegenen
en je bewaken!
De Ene laat zijn aanschijn tot je oplichten
en is je genadig!
De Ene heft haar aanschijn tot je op
en legt op jou vrede.
Amen.

Auteur: Alleke Wieringa

Ons leven vieren

Ons leven vieren - Bert Dicou

Ons leven vieren onder redactie van de theologen Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers biedt nieuwe taal en vormen voor vrijzinnige vieringen. Voor de zondagse viering, voor aloude rituelen als doop, huwelijk en uitvaart, maar ook voor nieuwe rituelen als het begeleiden bij euthanasie. De behoefte aan rituelen is groter dan ooit, maar wij lijken geen passende woorden en gebaren meer tot onze beschikking te hebben om hieraan te beantwoorden. Drie vrijzinnige theologen hebben daarom aan collega’s en aan dichters gevraagd om voor nieuwe teksten en vormen te zorgen. In deze bundel zijn ook achtergrondverhalen geschreven over vrijzinnige liturgie.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken