Menu

None

Laat in de kerk ook ruimte zijn voor schuldgevoelens

Jeffrey Schippers interviewde namens CIP.nl ds. H.J. van der Veen over zijn boek Jezus huilde. Lees hier een deel van het interview.

“Vaak willen we in de kerk vooral blijdschap en troost ontvangen. Een goed-gevoel-geloof. Laat er ook ruimte zijn voor ‘schuldgevoelens’,” vertelt ds. H. J. van der Veen. De hervormde predikant hield een prekenserie over het emotionele leven van Jezus en schreef het boek ‘Jezus huilde’. Van der Veen ontdekte dat Hij een rijk gevoelsleven had. Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. CIP.nl zocht de predikant op in zijn pastorie in Sliedrecht.

Van der Veen maakt onderscheid tussen gevoel en emotie. “Gevoel is het vermogen om iets te voelen. Als je dat vermogen niet zou hebben, zou je ook geen emoties kunnen ervaren. Emoties zijn de gevoelens die je overkomen. Die twee gaan vaak samen. Emoties overvallen je, heb je niet in de hand. Maar het vermogen om je emoties te voelen heb je altijd bij je.”

U wijst in uw boek op de Amerikaanse opwekkingsprediker Jonathan Edwards. Wat kunnen we van hem leren?

“Hij was één van de grootste opwekkingspredikers uit de VS in de achttiende eeuw. In zijn leven heeft hij grote opwekkingen meegemaakt waarbij honderden mensen tot geloof kwamen. De manier waarop de nieuwe bekeerlingen hun geloof uitten was buitengewoon emotioneel. Ze huilden om hun zonden. Maar Edwards was behalve prediker ook theoloog. Hij vroeg zich af wat hij zag bij de mensen die tot geloof kwamen. ‘Zie ik een menselijke, emotionele uitbarsting of is hier de Heilige Geest aan het werk is?’”

Hoe komt dit in het leven van Jezus naar voren?

“De Heere Jezus heeft een zeer gevarieerd emotioneel leven gehad. Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. Voor mijzelf was dit een verrassing. Ik wist wel dat Jezus een emotioneel mens was, maar als je alle emotionele momenten bij elkaar neemt zul je zien hoe veelzijdig dat was. En dat vind ik fantastisch! Ik denk dat we dat aspect van Jezus onvoldoende kennen. We kennen Hem vooral als Leraar, omdat Hij zo enorm thuis was in de Schrift en Zijn volgelingen voortdurend onderricht gaf. “

Jezus huilde

Jezus huilde - HJ van der Veen

Jezus huilde van ds. H.J. van de der Veen bevat een aantal bijbelstudies over het emotionele leven van Jezus. Jezus kende een rijk gevoelsleven: Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. In deze bijbelstudies vraagt de auteur zich af hoe onze emoties gevormd en verdiept kunnen worden in de ontmoeting met Jezus. Actuele thema’s als geloof en gevoel en het werk van de Heilige Geest komen aan de orde.
Dit boek wil ons helpen om een beter zicht te krijgen op de plek die emoties hebben in ons (geloofs)leven. Het kan ons leren beter met onze gevoelens om te gaan.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken