Menu

Basis

Liefde als levenshouding

1 Korintiërs 13 is een prachtig, bekend gedicht over de liefde. Over hoe de liefde het verschil in een mensenleven kan maken, de liefde die wij mensen van God zelf hebben gekregen en van waaruit we zijn ontstaan. We hebben de opdracht om deze liefde in ons leven vorm te geven in navolging van Jezus Messias, die ons de liefde heeft voorgedaan.

Wazige spiegel

De tekst vertelt ook dat we die liefde van God maar ten dele kunnen ervaren. Dat komt omdat ons kennen beperkt is. Pas aan het einde van ons leven zullen we volledig kennen als we oog in oog staan met de alles overstijgende liefde van God. Tot het zover is kijken we in een wazige spiegel of zoals de NBG 51 vertaalt: Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Een wazige spiegel, raadselen, een leven dat ten diepste niet te doorgronden en te begrijpen is. Het mysterie van het leven. En dat is lastig, want we hebben allemaal de wens om het leven te begrijpen en om God te willen begrijpen.

Ontwrichting en wankeling

Ikoon Wazige spiegel laat de mens zien die wordt geconfronteerd met allerlei levensont-wrichtende situaties of grote levensvragen waar we geen antwoord op weten. Dit kan je aan het wankelen brengen. Je kunt volledig uit balans raken. Ons menselijk kennen schiet te kort… Je kijkt in een wazige spiegel. Op de icoon is de menselijke gestalte uit evenwicht. Hij is niet meer in balans maar blijft er wel naar zoeken. Waar vind je houvast? Hoe kom je weer met beide benen op de grond? Ontwrichtende situaties hebben te maken met het onvolmaakte. De tekst spreekt over het onvolmaakte, het beperkte dat zal verdwijnen als wij oog in oog zullen staan met de bron van liefde. Dan zal ons beperkt kennen veranderen in een volledig kennen. Zoals ikzelf gekend ben, zegt de tekst, door God de bron van liefde. Deze zin staat bijna aan het einde van de tekst maar omlijst eigenlijk de hele tekst van 1 Kor. 13 en wil vertellen hoe God al vanaf het begin van ons leven vanuit een liefdevolle relatie nabij is.

Gods liefde wil de basis zijn van heel ons leven. Wat er ook gebeurt en hoe ons leven ook uit balans kan raken, God is erbij. Niet als een God die de ellende aan ons doet toekomen maar als een God die naast ons staat en ons in de verwarring en ontwrichting wil ondersteunen, troosten en bemoedigen. God als een allesomvattende liefde waar we altijd op kunnen terugvallen. Ook in rouw en lijden en ook bij levensvragen waarop wij geen antwoord hebben.

Jezus kende deze ervaring ook, dit kwam tot uitdrukking in zijn schreeuw aan het kruis: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij ver-laten.’ Toch hield God hem vast, zoals duidelijk werd door zijn opstanding. De allesomvattende liefde van God licht op in oranje en rood glas.

Jezus heb ik op deze ikoon in wit glas verbeeld, hij ging dwars door alle ontwrichting en wankeling heen en is uiteindelijk daaruit opgestaan. Dit is verbeeld door het witte glas.

Lichtend voorbeeld

Op ikoon Gods allesomvattende liefde heb ik Gods liefde van waaruit wij geschapen zijn verbeeld in goud en wit glas. Van daaruit mogen wij onze weg in vrijheid gaan. Als we die liefde van God ervaren worden wij gevraagd vanuit die liefde ons leven in te richten. Die liefde kent vele eigenschappen.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan, zo zegt de tekst.

Bij de beschrijving van de liefde kun je overal Jezus invullen. Door de manier waarop Jezus invulling gaf aan die liefde is hij ons lichtend voorbeeld geworden, wat wordt weergegeven door de licht oranje figuur. Liefde als kernbegrip van de liefde van God voor ons. De soort liefde die ware naastenliefde inhoudt. Liefde die wil uitdelen van datgene dat jezelf ontvangen hebt. Het gaat hier niet om liefde die makkelijk is. Bij deze liefde draait het om karakter, om een levenshouding. Wellicht is het de grootse opdracht die God aan de mens geeft om de liefde van waaruit jezelf door God bent geschapen gestalte te geven in je eigen leven. Het is een opdracht waar je een leven lang met vallen en opstaan in mag oefenen, met Jezus als levend voorbeeld.

De ikoon is opgebouwd uit diverse lagen, allemaal contouren van een mens. Die diverse lagen geven iets aan van de fasen die je als mens in het leven doorloopt, van de diverse lagen die de liefde kent, die je mag ervaren en gedurende je leven mag ontwikkelen. Als basis zien we goud als kleur, wat verwijst naar het goddelijke van waaruit wij zijn ontstaan. In iedere periode van ons leven zien we de mens aangeraakt door Gods liefde, uitgedrukt door middel van kleine stukjes goud, als verwijzing naar de oplichtende liefde die wij in ons leven kunnen ervaren. De oplichtende liefde verbindt ons op zielsniveau met Gods liefde en wil ons inspireren om de weg van Jezus te gaan.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken