Menu

Basis

Méér dan genoeg pastorale zorg

Mw. drs. M. de Graaff is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente ET-10 op Terschelling. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad

Iemand wordt opgenomen in een verpleeghuis. Er wordt door de verpleging gevraagd: ‘Wilt u praten? Zal ik een geestelijk verzorger sturen?’ Patiënt geeft aan gelovig te zijn en daar niets op tegen te hebben. De patiënt is actief lid van een kerkelijke gemeente en heeft ook een eigen predikant van de gemeente thuis. Het toeval wil dat beide geestelijke verzorgers elkaar gelijktijdig ontmoeten rondom het bed van de patiënt. Hoe dubbel kan het zijn?! Beiden zien de grap ervan in en geven royaal en met een kwinkslag aan: ‘Beter teveel geestelijke zorg dan geen geestelijke zorg.’ Wie weet gingen beide pastores ook nog wel een collegiaal kopje koffie met elkaar drinken?

Maar hoe gaat het intussen met de patiënt die maar heel weinig energie heeft en voor wie alles wat teveel is, ook echt teveel is…? Laat staan je verhaal twee keer moeten doen aan twee verschillende pastores. Eén die je van thuis goed kent en één die je voor de allereerste keer ziet. En met wíe zal de patiënt echt iets op kunnen bouwen…? Zou dat in tweevoud kunnen of betekent het misschien wel met geen van beiden?

De week erop komen beide pastores weer met de allerbeste bedoelingen aan en toevalligerwijs ook weer op precies hetzelfde moment. Naar ik begreep was het er weer vrolijk aan toegegaan. Ze leken elkaar wel aan te voelen. De verpleeghuispastor, die toch in het huis was, gaf aan de volgende ochtend wel weer te komen. Beide pastores zijn trouw en komen iedere week en dat duurt nu al weken.

Intussen vraag ik me af …… of beide pastores nog iets met elkaar overleggen of afstemmen in het belang van de zorg voor de patiënt en in het belang van hun eigen werkuren? Maar kennelijk hebben ze alle tijd. De vakantie komt eraan. Beide pastores zullen misschien ook wel gelijktijdig op vakantie gaan? Mocht er in die tijd nog een pastor nodig zijn dan zal het toch niet zo zijn dat de familie zich dan maar moet zien te redden en dat er een vreemdeling komt die toevallig dienst heeft? De patiënt heeft zijn best gedaan met twee dominees, want je kunt een goedbedoelende en aardige dominee immers niet voor niets laten komen en een goed gesprek en een luisterend oor zijn altijd fijn. Nee, over dominees die op bezoek komen hebben de patiënt en de familie niet te klagen……

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken