Menu

None

Nieuwe boeken (februari-maart 2017)

Iedere maand verschijnen er weer nieuwe boeken op het gebied van theologie, homiletiek, kerk, spiritualiteit of geloof.
Op het blog van PreekWijzer vind je regelmatig een overzicht van lezenswaardige titels die net of binnenkort in de boekhandels liggen.

 

steenrots-coverHenk Janssen en Klaas Touwen
Steenrots en struikelblok
Petrus in de Evangeliën, Handelingen en brieven

Een visser met Galilees accent wordt de founding father van de Sint Pieter. Exegeten en homileten van naam bieden grondige uitleg van sleutelteksten van en over Petrus en geven inzicht in het wetenschappelijk Petrusonderzoek.

 

Koop dit boek

 

 

onzevader-coverFranck Ploum
Onze Vader – wat zeg je?
Reisleider bij een oergebed

In twee van de vier evangelieverhalen over Jezus Messias is een gebed opgenomen dat in onze traditie het ‘Onze Vader’ is gaan heten. We mogen het met recht het oergebed van de christelijke traditie noemen. Het zit in onze genen.  Maar wat zeggen en bidden we eigenlijk? Wat betekenen grote woorden als Vader, Hemel, Brood, Koninkrijk, Schuld? Welke betekenis komt aan het licht wanneer we alle stof eraf halen en ze vrij maken van dogmatiek?
Dit boek is geschikt voor zowel persoonlijke overweging als voor vieringen in kleine of grote kring.

Koop dit boek

 

 

gooische-bijbelPieter Oussoren en Renate Dekker
De Gooische Bijbel

De Gooische Bijbel bevat geschriften uit de bijbelse tijd rondom de officiële canon van het Oude en het Nieuwe Testament, vertaald door Pieter Oussoren, in de stijl van de Naardense Bijbel: literair, dicht bij het origineel. Met onder andere: Psalm 151 en Psalmen van Salomo (in de eeuwen voor Christus wél in de Joodse canon maar daaruit later verbannen), en een deel van het in Qumran teruggevonden boek Henoch, waaruit in het Nieuwe Testament driemaal wordt geciteerd. De belangrijkste geschriften bij het Nieuwe Testament zijn opgenomen, waaronder de evangeliën van resp. Maria Magdalena, Judas, Tomas en Filippus, de Handelingen van resp. Petrus, Johannes en Jakobus, en de Openbaring van Paulus.

Koop dit boek

 

 

wegmetdebijbelAnne Claar Thomasson-Rosingh, Bert Dicou, Sigrid Coenradie
Weg met de Bijbel

Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: ‘Weg met de Bijbel’? Met deze stevige vragen gaan drie remonstranten in dit boek aan de slag. Het zijn kritische lezers, maar ‘weg van de bijbel’. Aan de hand van thema’s als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst duiken ze in de Bijbel en lezen ze die op hun, vrijzinnige manier.

 

Koop dit boek

 

 

 

reformatienu-coverDr. A.J. Kunz en drs. P.J. Vergunst (redactie)
Reformatie.nu

De auteurs zoeken naar mogelijkheden om na zoveel eeuwen de kern van de Reformatie weer voor het voetlicht te brengen. De leidende vraag in deze bundel is daarom: welke betekenis hebben de geloofskernen van de Reformatie voor het christenleven in deze tijd? Aan de hand van het Apostolicum laten de auteurs zien waar het mannen als Luther en Calvijn om te doen was, en wat dit betekent voor vandaag, wanneer we ons geloof belijden in een seculiere omgeving. Elk hoofdstuk gaat vergezeld van een portret van een reformator, waarin naar voren komt wat de betekenis van deze persoon is voor nu.

Koop dit boek

 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden