Menu

None

Nieuwe boeken (maart 2016)

Iedere maand verschijnen er weer nieuwe boeken op het gebied van theologie, homiletiek, kerk, spiritualiteit of geloof. Op het blog van PreekWijzer vind je maandelijks een overzicht van enkele nieuwe lezenswaardige titels die net of binnenkort in de boekhandels liggen.

Zie hoe alles hier verandert, Gerard Dekker (Uitgeverij Kok)

Koop dit boek

In Zie hoe alles hier verandert onderzoekt Gerard Dekker hoe de orthodox-gereformeerde kerken zich op dit moment ontwikkelen. Hoe gaan zij om met kerkverlating en secularisatie? En zijn deze kerken in staat om hun positie en betekenis in deze tijd te behouden? Is er een toekomst voor de Gereformeerde kerken vrijgemaakt, de Nederlands-Gereformeerde kerken en de Christelijke Gereformeerde kerken? Deze kerken hebben zich lang tegen alle ontwikkelingen in de cultuur verzet, maar op dit moment is het geloofsleven van de gereformeerden in de orthodoxe en bevindelijke groeperingen grondig aan het veranderen. In dit boek worden die veranderingen uitgebreid beschreven en geanalyseerd. Hoe ziet de toekomst van de gereformeerden eruit?

Mijn heldere afgrond, Christian Wiman (Brandaan)

Koop dit boek

Mijn heldere afgrond, geschreven in de nasleep van een beenmergtransplantatie, is een ontroerende meditatie over hoe een levensvatbaar, hedendaags geloof eruitziet. Geloof dat niet alleen rekening houdt met het moderne gedachtengoed en de wetenschap maar ook met de religieuze traditie.

Mijn heldere afgrond is in de vertaling van Willem Jan Otten – vrolijk, treurig en prachtig geschreven – voorbestemd om een spirituele klassieker te worden. Het boek is niet alleen relevant voor gelovigen, maar voor iedereen die bezig is met een ‘brandende’ zoektocht. Wiman vraagt de lezer hoe we dit ‘brandende verlangen’ moeten beantwoorden. Wat betekent het voor ons leven – en onze dood – als we de ‘aanhoudende, hardnekkige geest’, die sommigen van ons God noemen, erkennen?

Dogmatiek voor iedereen, Almatine Leene (Uitgeverij Boekencentrum)

Koop dit boek

Het woord ‘dogmatiek’ klinkt nogal stoffig, saai en moeilijk. Dit boek laat zien dat het ook anders kan! De gewone taal met duidelijke voorbeelden, heldere uitleg van belangrijke bijbelteksten, verdiepende gedeelten en herkenbare vragen zorgen voor een boeiend en prettig leesbaar boek. De auteurs zijn ervan overtuigd dat dogmatiek bijdraagt aan de verdieping van je geloof. Naast argumenten om te geloven komen de Drie-eenheid, de kerk, gebed, hemel en hel, Gods leiding in je leven en veel andere belangrijke thema’s uit de Bijbel op een overzichtelijke manier aan de orde. Dit boek richt zich in de eerste plaats op jongeren, maar ook voor volwassenen is ‘Dogmatiek voor iedereen’ een toegankelijke inleiding in de geloofsleer.

9789088971266De laatste ernst, over de plaats van hemel en hel in prediking en pastoraat, J. Belder (Jongbloed)

Koop dit boek

Zijn ook christenen meer gericht op de aarde dan op de hemel? Wie gelooft nog in de realiteit van hemel en hel? Het christelijk geloof is zijn invloed in de samenleving grotendeels kwijtgeraakt.

Ook binnen de kerken wordt verschillend gedacht en gesproken over de toekomst. In ‘De laatste ernst’ brengt ds. J. Belder de veelheid aan gedachten en ideeën in kaart en toetst hij deze aan de Bijbel. Maken wij ernst met ‘De laatste ernst’?

God in Nederland (Ten Have)

Koop dit boek

Groot tienjaarlijks onderzoek naar geloof, spiritualiteit en zingeving in Nederland

Hoe christelijk is Nederland nog, worden Nederlanders spiritueler, en hoe ziet deze spiritualiteit eruit? En hoe geven Nederlanders invulling aan hun behoefte aan verbondenheid, nu de traditionele religieuze kaders aan betekenis verliezen?

Dergelijke vragen worden beantwoord in de vijfde editie van God in Nederland, gebaseerd op het gelijknamige onderzoek dat toonaangevende onderzoekers elke tien jaar uitvoeren. Met opmerkelijke cijfers over christendom en nieuwe spiritualiteit, en over traditionele en nieuwe rituelen. De resultaten worden verlevendigd door citaten waarin de deelnemers aan het onderzoek hun geloof of spiritualiteit beschrijven, en door een zestal persoonlijke interviews met bekende Nederlanders.

Het boek is geschreven door Ton Bernts van de Radboud Universiteit Nijmegen en Joantine Berghuijs van de Vrije Universiteit Amsterdam, met medewerking van Joris Kregting. De interviews zijn van Christian van der Heijden. Met een voorwoord van Joep de Hart.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken