Menu

Premium

Omgaan met het leven in de Psalmen en de Wijsheid

De mens zoals God hemen haar wil, is een gezonde mens, gezond van lijf en leden en gezond van geest. Ziekte is een afwijking van de scheppingswil van God. Nergens in de Schrift wordt dit met zoveel woorden gezegd – gezondheid is geen bijbels thema, laat staan geestelijke gezondheid –maar er zijn aanwijzingen. Een oude traditie in de bijbel zet allerhande ellende en dus ook ziekte op het conto van de zonde. De vrienden van Job gaan ervan uit dat hij schuldig is, ook al is hij zich daarvan niet bewust. Eigen schuld dikke bult. Deze weinig subtiele overtuiging maakt duidelijk dat ziekte een afwijking is en verklaring behoeft. Een belangrijke bevolkingsgroep in de evangeliën zijn de bezetenen. Geestelijke afwijkingen zijn te wijten aan de duivel. Hij neemt van de mens bezit. Hier staan de duivel en zijn demonen tegenover de scheppingswil van God. Zo is de mens niet bedoeld.

Lees het hele artikel

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken